2 – 3 minuten

0 reacties

De Amerikaanse manager/marketeer Fred Lee inspireert veel managers en zorgverleners in Nederland met zijn theaterbusinessconcept voor ziekenhuizen. In deze zorgformule staan managementprincipes van het Disneyconcern centraal (Lee, 2009).

Disney

Lee kent als voormalig ziekenhuisbestuurder de ziekenhuiscultuur van binnenuit. Via zijn werk als cast member bij Disney World en medewerker bij Disney University is hij bekend met de succesfactoren van Disney’s commerciële ondernemen.

De gezondheidszorg kent diverse problemen de gezondheidszorg, zoals negatieve patiëntervaringen, een groeiend tekort aan zorgpersoneel en financieringsproblematiek. Deze kunnen volgens hem worden opgelost wanneer in ziekenhuizen de juiste bedrijfscultuur ontstaat, een cultuur van betrokkenheid en vertrouwen (Lee, 2009,17v).

Ziekenhuisgast

Managers vervullen een sleutelrol bij de benodigde transformatie van de bedrijfscultuur die, volgens Lee, een win-winsituatie oplevert voor zowel patiënten en personeel alsook het bedrijf. De ziekenhuisgast staat centraal en professionals krijgen alle ruimte om vanuit het hart bewogen en menslievend te kunnen zorgen. Een ziekenhuis dat daarin excelleert, heeft een onderscheidende concurrentiepositie op de zorgmarkt.[pullquote]In Lee’s theaterbusinessconcept komen complexiteit, handelingsverlegenheid, onoplosbaar lijden, bitterheid en falen van
zorgverlening niet voor.[/pullquote]

Master ZeB

Jeannet van de kamp studeerde in 2013 af met haar masterthesis ‘Ziekte als beleving. Een zorgethische kritiek op Fred Lee s theaterziekenhuis’ In dit artikel gepubliceerd in TGE, gebaseerd op haar onderzoek, betoogt Jeannet van de Kamp dat goede zorg echter meer is dan beleveniscreatie. Prof. dr. Bart Berden, voorzitter Raad van Bestuur, Elisabeth TweeSteden  Ziekenhuis Tilburg reageerde op het artikel met een korte reactie.

Samenvatting

Fred Lee spreekt veel managers en zorgverleners aan met zijn theaterbusinessconcept voor het ziekenhuis. De patiënt staat daarin centraal en professionals krijgen alle ruimte om compassievol te zorgen. Vanuit een zorgethisch perspectief is de gecommuniceerde menslievendheid discutabel. Lee’s concept staat in de context van de beleveniseconomie waarin de vertrouwenvolle, empathische relatie met de patiënt een lucratief middel is voor commerciële doelen van klantenbinding, reputatieversterking, winststreven en een stevige concurrentiepositie. De ‘menslievende zorg’ bestaat ten diepste uit sociaalinstrumenteel geregisseerd en beheerst belevenis creëren, zoals Disney dat in zijn entertainmentbusiness doet.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *