3 minuten

4 reacties

De Universiteit van Tilburg heeft universitair hoofddocent Annelies van Heijst met ingang van 1 mei 2009 benoemd tot hoogleraar Zorgethiek en caritas. Van Heijst doet onderzoek naar morele aspecten van het zorgend omgaan met ziekte en afhankelijkheid – in heden en verleden. Tegenwoordig gebeurt het zorgen in een professionele omgeving met vaktechnische maatstaven, vroeger speelde het zich af in een caritatieve setting op basis van christelijke wortels. Daartussen liggen breuken en verbindingslijnen (levensbeschouwelijk en vaktechnisch), die onvoldoende zijn doordacht.

Van Heijst stelt ethische vragen bij de gezondheidszorg door die in een omvattender cultureel en sociaal kader te plaatsen. Ook probeert ze inzichten te ontwikkelen waar werkers in de zorg van nu iets mee kunnen. Onder professionals, cliëntenorganisaties en mantelzorgers geniet ze bekendheid vanwege haar gedachten over ‘menslievende zorg’. De kern daarvan is dat vaktechnisch correcte zorg een absolute voorwaarde is, maar dat zorg mensen pas echt goed doet als ze er het gevoel aan over houden dat men hen heeft zien staan.

Zorgethiek is een ethische stroming die niet insteekt op de grote vragen van leven en dood, maar op het alledaagse leven. Daarin zijn zorgzame relaties wezenlijk om het tot een goed leven te maken. Drie partijen doen er dan toe: de mensen die zorg krijgen, hun naasten en de professionals.

Caritas komt in het blikveld in het kader van Van Heijsts onderzoek naar historisch verschuivende waardeopvattingen over afhankelijkheid en autonomie, die aan zorg gekoppeld zijn. Zulke waardeopvattingen komen onder meer tot uiting in de iconografie van de caritas, literaire teksten en professionaliteitsvertogen. Dit roept vragen op zoals: hoe is het te verklaren dat de oude caritas zo’n slechte reputatie heeft, terwijl beroemdheden als Bill Gates goede sier met hun charity maken?

Prof. dr. J.E.J.M. (Annelies) van Heijst
 studeerde Theologische Ethiek en Vrouwenstudies aan de Universiteit van Nijmegen en promoveerde in 1992 (cum laude) aan dezelfde universiteit op Verlangen naar de val. Autonomie en zelfverlies in hermeneutiek en ethiek. Van 1982 tot 1992 was ze studiesecretaris van het samenwerkingsverband van Nederlandse zustercongregaties. Sinds 1992 is ze als (hoofd-)docent verbonden geweest aan de Theologische Faculteit van Tilburg, en sinds 2005 aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Haar leerstoel is ondergebracht bij het Departement Religiewetenschappen en Theologie

Recente boekpublicaties van Van Heijst zijn Iemand zien staan. Zorgethiek over erkenning (Kampen, Klement 2008 1e dr.; 2009 2e dr.); Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit (2005 1e dr.; 2008 5e druk); Models of Charitable Care. Catholic Nuns and Children in their Care in Amsterdam since 1852 (Leiden: Brill 2008).

Zie ook het persbericht van de Universiteit van Tilburg.

Een artikel van


4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

jansje van hekezen

Dag Annelies,

Ja, je bent een jeugdvriendinnetje van mij uit hedel.
Wij hebben hier wat boeken van je. Wij, dat is mijn man en ik.
Mijn man heeft als wethouder te maken met de zorg.

met vriendeliike groet

Jansje van Hekezen

Eveline Bolt

Dag jansje,

Ik ben hoofdredacteur van de website zorgethiek.nu en lees zojuist je berichtje aan Annelies van Heijst. Ik ben er niet zeker van dat Annelies via deze weg je berichtje leest. Je zou contact met haar kunnen zoeken via de universiteit van Tilburg, waar zij als hoogleraar werkzam is.

Met vriendelijke groet,
Eveline Bolt

Hoi Jansje,
Ik ben Annelies, maar heet tegenwoordig Voor de Poorte
Dus als je me nog zoekt, kun je me vinden onder Anna voor de Poorte

Hetty Remmers

Geachte mevrouw Van Heijst,
Voor ORO, instelling die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt – gevestigd in Helmond -, organiseer ik een bijzondere middag t.g.v. hun 40-jarige dienstverlening op het gebied van Kind- en Jeugdzorg (0-18 jr). In ons programma zouden we graag een spreker willen uitnodigen die de kwetsbare jongere in de toekomst vanuit een ethisch perspectief benadert. Ik vat het nu erg bondig en waarschijnlijk zeer onvolledig samen, maar mijn eerste vraag aan u is of we u als spreker hiervoor kunnen benaderen. UIteraard volgt alle gewenste informatie daarna. Het gaat overigens om donderdag 3 oktober, ca. 120 gasten (stakeholders en professionals), locatie in Helmond.
Graag hoor ik van u, hartelijk dank,
Hetty Remmers