Dr. Alistair Niemeijer
Foto: Lilian van Rooij

1 – 2 minuten

1 reacties

Alistair Niemeijer (1980) studeerde Filosofie aan de Vrije Universiteit en Applied Ethics aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2008 is hij als promovendus werkzaam, met prof. Cees Hertogh als promotor, aan het EMGO- instituut van het VU medisch centrum. Hier heeft hij kwalitatief empirisch onderzoek gedaan naar toezichthoudende woonzorgtechnologie (domotica) in de zorg voor mensen met dementie en een verstandelijke beperking.

Aangezien domotica steeds meer gebruikt wordt, onder meer als alternatief voor klassieke vormen van vrijheidsbeperking, was er behoefte aan onderzoek naar ethische aspecten van het gebruik van deze nieuwe technologische mogelijkheden. In twee residentiële instellingen (voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking) heeft Alistair participerende observaties uitgevoerd en medewerkers geïnterviewd.

Een van de doelen van zijn onderzoek was het ontwerpen van een multidisciplinaire handreiking met betrekking tot het verantwoord en zorgvuldig gebruik van toezichthoudende domotica. Inmiddels is dit doel gerealiseerd en is de handreiking beschikbaar via de website van Amsterdam Center of Aging.

Per 1 januari 2013 zal Alistair Niemeijer als Universitair Docent zorgethiek aan de slag gaan bij de Universiteit van Humanistiek en ook in Tilburg binnen het onderwijs van de master Zorg, ethiek en beleid werkzaam zijn.

Een artikel van


1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *