2 – 3 minuten

0 reacties

Jaarlijks krijgen circa 110.000 mensen de diagnose kanker. Door nieuwe ontwikkelingen in diagnosticeren en behandelmethodes overleven steeds meer mensen de ziekte. Maar het leven oppakken na kanker is niet voor iedereen gemakkelijk. Bovendien weten we niet hoe overlevenden van kanker daarbij het beste geholpen kunnen worden. Daarom wordt op donderdag 24 januari de bewustwordingscampagne Het Zwarte Gat na Kanker gelanceerd op een symposium aan Tilburg University.

Het zwarte gat na kanker is een herkenbaar fenomeen voor mensen die kanker hebben (gehad), betrokken zorgprofessionals en werkgevers. Maar we weten niet precies waarom het voor sommige mensen lastig is het leven weer op te pakken en voor andere niet en welke begeleiding het beste werkt. Er worden diverse behandelingen en ondersteuningsvormen aangeboden, maar over de effectiviteit daarvan is nog maar weinig bekend.

Om de begeleiding te verbeteren voor mensen die problemen en meer onderzoek te stimuleren, hebben Ronald van den Boom (Arena Consulting), Corina Roelands (Coaching2You) en Margot Joosen (Tranzo, Tilburg University) de handen ineen geslagen. Daarbij zijn ze financieel ondersteund door het Verbeeten Fonds.

Projectgroep Het Zwarte Gat begint met het onder de aandacht brengen van de problemen die een kankerpatiënt ervaart wanneer hij of zij in het zwarte gat belandt. Dit zien we als eerste stap op weg naar onderzoek en het ontwikkelen van preventie en eventuele behandelstrategieën.”

Bewustwordingscampagne

Op 24 januari lanceren de initiatiefnemers een bewustwordingscampagne over de problematiek van het zwarte gat na kanker, gericht op patiënten, naasten, zorgverleners en werkgevers.

Tijdens een middagsymposium aan Tilburg University wordt een indrukwekkende animatiefilm gepresenteerd die in de praktijk kan worden ingezet. De film is gemaakt met input van ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, werkgevers en onderzoekers. Een Facebookcampagne en de website www.het-zwartegat.nl completeren de campagne. De film komt ook op de website te staan. 

Een ervaringsdeskundige, een medicus, een wetenschapper en een tweetal werkgevers zullen op het symposium reflecteren op de film en de problematiek van het zwarte gat na kanker. Ook wordt bediscussieerd wat zinvol vervolgonderzoek is en hoe dit het beste kan worden vormgegeven.

N.B. Aantal diagnoses van kanker in intro afkomstig van IKNL, 2017.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *