Fenomenologisch onderzoek

26.11.15

Graduate School: Fenomenologisch onderzoek zorg

https://www.zorgethiek.nu/fenomenologisch-onderzoek-zorg/

Wat draagt fenomenologisch onderzoek bij aan zorgethiek? En, hoe helpt fenomenologisch onderzoek dehumanisering in de zorg tegen te gaan?  Deze vragen stonden centraal op het congres ‘The opening up of the patients world’ georganiseerd…

Platform Ouderenzorg

25.11.15

Platform Humanisering van de ouderenzorg

https://www.zorgethiek.nu/platform-humanisering-van-de-ouderenzorg/

Middels het Platform Humanisering van de Ouderenzorg wil de Universiteit voor Humanistiek haar kennis en expertise over de ouderenzorg delen met professionals en ervaringsdeskundigen. Het platform is een initiatief van onderzoekers van verschillende leerstoelen, en…

15.05.15

‘Voltooid leven’ schetst te rooskleurig beeld

https://www.zorgethiek.nu/voltooid-leven-schetst-te-rooskleurig-beeld/

Ouderen die een eind aan hun leven willen maken omdat ze dat voltooid achten, voelen zich eigenlijk vooral eenzaam en overbodig, en zijn bang om afhankelijk te worden. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Els…

10.02.14

Hulpverleners in de knel – fenomenologisch onderzoek naar zorgverlening aan asielzoekers

https://www.zorgethiek.nu/hulpverleners-in-de-knel-fenomenologisch-onderzoek-naar-zorgverlening-aan-asielzoekers/

Samenvatting van een klein onderzoek in het kader van het vak Veldverkenning en veldonderzoek, ZEB 2013, onder begeleiding van prof.dr. Anne Goossensen. Zorgverlening aan asielzoekers Bekend is dat asielzoekers obstakels ervaren in de toegang…

op zoek naar moeder

08.01.14

Op zoek naar moeder – discoursanalyse van ervaringen met mantelzorg

https://www.zorgethiek.nu/op-zoek-naar-moeder-discoursanalyse-van-ervaringen-met-mantelzorg/

Samenvatting van een klein onderzoek in het kader van het vak Veldverkenning en veldonderzoek, ZEB 2013, onder begeleiding van prof.dr. Anne Goossensen. Onderzoekers/studenten: Esther Hanse & Ina Luichies In de zorgethiek is de aandacht…

02.12.13

‘Het leven gaat niet alleen maar over roosjes’ – fenomenologisch onderzoek naar uithuisplaatsing

https://www.zorgethiek.nu/het-leven-gaat-niet-alleen-maar-over-roosjes-fenomenologisch-onderzoek-naar-uithuisplaatsing/

Samenvatting van een klein onderzoek in het kader van het vak Veldverkenning en veldonderzoek, ZEB 2013, onder begeleiding van prof.dr. Anne Goossensen. Onderzoekers/studenten: Johanna Gröne & Hans Hebing Wanneer ouders niet in staat zijn…

06.11.13

‘Het mooiste rot beroep’ – discoursanalyse van het zelfbeeld van verpleegkundigen

https://www.zorgethiek.nu/het-mooiste-rot-beroep-discoursanalyse-van-het-zelfbeeld-van-verpleegkundigen/

Samenvatting van een klein veldonderzoek in het kader van het vak Veldverkenning en veldonderzoek, ZEB 2013, onder begeleiding van prof. dr. Anne Goossensen. Onderzoekers/studenten: Marieke van Velthuizen en Elise van Oppenraaij De schaarste aan…

04.10.13

Boekpresentatie ‘Schetsen van mismatch. Een zorgethische visie op evaluatie onderzoek’

https://www.zorgethiek.nu/boekpresentatie-schetsen-van-mismatch-een-zorgethische-visie-op-evaluatie-onderzoek/

Op 9 december 2013 vindt een boekpresentatie plaats op de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Het gaat over een Movisie publicatie waarin Anne Goossensen met diverse auteurs vormen van ‘relationele mismatch’ onderzoekt. Vanaf 19…

02.10.13

Zicht op de waarde van continentie – Fenomenologisch onderzoek naar de betekenis van (in)continentie

https://www.zorgethiek.nu/zicht-op-de-waarde-van-continentie-fenomenologisch-onderzoek-naar-incontinentie/

Samenvatting van een klein onderzoek in het kader van het vak Veldverkenning en veldonderzoek, ZEB 2011, onder begeleiding van prof.dr. Anne Goossensen. Onderzoeker/student: Jeannet van de Kamp Doel van het onderzoek In Nederlandse verpleeghuizen…

05.09.13

‘Ik dacht: Mijn leven is hier gestopt’ – fenomenologisch onderzoek naar hoe mensen omgaan met een CVA

https://www.zorgethiek.nu/ik-dacht-mijn-leven-is-hier-gestopt-fenomenologisch-onderzoek-naar-hoe-mensen-omgaan-met-een-cva/

Samenvatting van een klein veldonderzoek in het kader van het vak Veldverkenning en veldonderzoek, ZEB 2013, onder begeleiding van prof.dr. Anne Goossensen. Onderzoekers/studenten: Marco Sternal & Nico van der Leer Wanneer iemand getroffen wordt…

12.12.12

Verborgen diepte – Spiritueel aanbod bij ouderen met dementie, zin of onzin?

https://www.zorgethiek.nu/verborgen-diepte-spiritueel-aanbod-bij-ouderen-met-dementie-zin-onzin/

Samenvatting van een klein empirisch onderzoek in het kader van het vak Veldverkenning en veldonderzoek, ZEB 2012, onder begeleiding van prof.dr. Anne Goossensen. Onderzoeker/student: Heidi De Clerq In het woonzorgcentrum waar het onderzoek doorgaat, wil…

02.11.12

Snap jij wat ik wil’, een kwalitatief onderzoek naar de match of mismatch in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

https://www.zorgethiek.nu/snap-jij-wat-ik-wil-een-kwalitatief-onderzoek-naar-de-match-mismatch-de-zorg-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/

Onderzoeker/student: Fieke Vermeer Samenvatting van een klein empirisch onderzoek in het kader van het vak Veldverkenning en veldonderzoek, ZEB 2012, onder begeleiding van prof.dr. Anne Goossensen. In dit onderzoek is nagegaan op welke manier een begeleider…

12.10.12

Weer tot bloei brengen – een steentje bijdragen aan goede zorg voor ouderen

https://www.zorgethiek.nu/weer-tot-bloei-brengen-een-steentje-bijdragen-aan-goede-zorg-voor-ouderen/

Samenvatting van een klein empirisch onderzoek in het kader van het vak Veldverkenning en veldonderzoek, ZEB 2012, onder begeleiding van prof.dr. Anne Goossensen. Onderzoeker/student: Emmanuel Avi Het onderzoek is gericht op personen die nu afhankelijk…