In de aanbevolen boekenlijst vindt u boeken in de categorie ‘non-fictie’ die bijdragen aan ons motto ‘understanding care’. Dat zijn boeken die in onze ogen bijdragen aan de ‘body of knowledge’ van zorgethiek, toegespitst op de volgende thema’s:

We nemen werken op over bovenstaande thema’s, zoals vervat in de volgende genres:

Wat we niet opnemen zijn de volgende genres:
  • Populaire zelfhulpboeken
  • Esoterie
  • Egodocumenten
  • Kunst in de zorg (bv. architectuur)
Eindverantwoordelijkheid voor de lijst ligt bij de vakgroep Zorgethiek.