Top

Aanbevolen zorgethiek literatuur (non-fictie boeken)

In deze lijst vindt u boeken zorgethiek literatuur, in de categorie ‘non-fictie’ die bijdragen aan ons motto ‘understanding care’. Dit is literatuur die in onze ogen bijdraagt aan de ‘body of knowledge’ van zorgethiek en die voldoet aan de criteria aangegeven in dit overzicht.

Bibliotheek UvH

Bibliotheek UvH

Jaren

Scripties Zorgethiek

Op de “Wall of Fame” plaatsen wij de beste scripties van oud Masterstudenten Zorgethiek en Beleid. Wij zijn van mening dat deze scripties een groter publiek verdienen.

Boekenlijst Zorgethiek Literatuur

In dit overzicht staat welke boeken benodigd worden voor de (pre-)master ZeB.

 

JaarAuteurTitelPlaats & UitgeverijToelichting:
2012Andries Baart en Christa CarboDe ZorgvalAmsterdam, Uitgeverij Thoeris‘De Zorgval’ is een omkeerboek met twee ingangen: wie het aan de ene kant opent, komt uit bij een tiental journalistiek geschreven verhalen door Christa Carbo. Aan de andere kant een wetenschappelijk essay van Andries Baart. Hij biedt een kritiek op het eenzijdige vertoog van zelfregie en empowerment in het moderne zorg- en welzijnsbeleid, gevolgd door een pleidooi voor erkenning van de evidente kwetsbaarheid van mensen.
2012Gert Olthuis & Carlo LegetMenslievende zorg in de praktijk. Berichten uit het St Elisabeth ZiekenhuisDen Haag: Boom / LemmaHoe kan er op een praktische wijze vorm gegeven worden aan menslievende zorg in het ziekenhuis. Deze bundel laat zien hoe zorgverleners en zorgethici daarbij samenwerken.
2012Jeannette PolsCare at a distance. On the closeness technologyAmsterdam University PressIn de praktijk blijkt telezorg is geen morele nachtmerrie of hoopvolle beleidsoplossing, maar een technologie waarmee zorgverleners en patiënten zorg opnieuw vormgeven. Een spannend etnografisch onderzoek.
2011Annelies van HeijstProfessional Loving CareLeuven: PeetersProfessional Loving Care is the condensed and updated version of Menslievende zorg, originally written within the context of the Low Countries, but dealing with issues that are relevant to western healthcare systems in general.
2011Carlo Leget, Chris Gastmans, Marian VerkerkCare, Compassion and Recognition: An Ethical DiscussionLeuven: PeetersIn this first volume of a new series leading care ethicists from Europe and the United States focus on the moral significance of two concepts in the debate that ask for further reflection.
2011Henk ten HaveBioethiek zonder grenzen. Mondialisering van gezondheid, ethiek en wetenschapNijmegen: Valkhof PersInformatief boek over de internationale dimensie van medische zorg en medisch onderzoek. Macht, uitbuiting, commercialisering, en migratie spelen een aanzienlijke rol.
2011Peter-Paul VerbeekDe grens van de mens. Over techniek, ethiek en de menselijke natuurRotterdam: LemniscaatMens en technologie raken steeds verder verweven; is er wel een scherpe grens te trekken?
2011Walter StolzGevangen in de zorgketen. Verslag van een dwaaltocht door de gezondheidszorgDelft: EburonDit is een boek vol verbijstering. Stolz verliest zijn vrouw en haar laatste levensfase is een keten van onnodig gesleep, lijden, uitstel, angst en hoop-tegen-beter-weten-in. Hij ziet – extra scherp, als deskundige op het gebied van organisatie en instellingsbeleid – een blunderende gezondheidszorg. Zorg tussen tragiek en maakbaarheid.
2011Martien Pijnenburg & Carlo LegetWat bezielt je? Geïnspireerd – blijven – werken in het ziekenhuis Budel: DamonWerken in de zorg vraagt om bezieling. Wat is er nodig om die bezieling te voeden en in stand te houden?
2011Jos LaméSpookrijders in de zorgDelft: EburonZorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg werden gedwongen om aangifte te doen en daarmee de zorgrelatie te vernietigen. Hun argumenten staan in dit boekje. Zij kregen van de rechter gelijk.
2011Andries Baart, Jolanda van Dijke, Marjanneke Ouwerkerk & Elly BeurskensBuigzame zorg in een onbuigzame wereld. Presentie als transitiekrachtDen Haag: Boom|Lemma UitgeversHet boek is een verslag van een groot transitieproject: Presentie: radicale aansluiting van 0-100. Aanbod komen de leer- en veranderprocessen die in het project gebruikt zijn en de opbrengsten van presentie in de praktijk.
2011Maurice Hamington & Maureen Sander-Staudt (Eds)Applying Care Ethics to BusinessDordrecht: SpringerHet boek bestaat uit een verzameling essays die geschreven zijn vanuit meerdere disciplines. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze vanuit de zorgethiek kritisch kijken naar organisaties, organisatieleren en bestaande bedrijfsethiek.
2011Nathalie MaillardLa vulnérabilité. Une nouvelle catégorie morale?Genève, Labor et fidesIn het moderne mensbeeld staat autonomie centraal, evenals in de dominante kantiaanse en liberale moraalfilosofie. Maillard ziet in de opmars van de notie kwetsbaarheid, o.m. in zorgethiek, belangrijke uitdagingen voor de hedendaagse, laat-moderne morele reflectie. Ze laat zien welke perspectieven kwetsbaarheid als morele categorie biedt.
2011Hans S. Reinders (red.)Authenticity and CommunityAntwerpen / Amersfoort, GarantEthische vragen met betrekking tot mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Wat betekenen autonomie, vrijheid, gemeenschap, burgerschap, care en cure in de levens van mensen die expliciet op hulp, ondersteuning en zorg zijn aangewezen?
2011Jan JukemaBewarende zorg. Een visie voor verzorgenden en verpleegkundigenDen Haag; Boom / LemmaProefschrift waarin goede (verpleeghuis)zorg wordt beschreven als bewarende zorg, waarin bewoners tot hun recht komen en in hun uniciteit erkend worden door de gemeenschap waar zij deel van uitmaken.
2011Martien Pijnenburg, Carlo Leget & Bart BerdenMenslievende zorg, management en kwaliteitBudel: DamonHoe verhouden de drie termen uit de titel van deze bundel zich tot elkaar? Wetenschappers en praktijkmensen reflecteren hierop.
2011Frits de LangeIn andermans handen. Over flow en grenzen in de zorg.Zoetermeer: Uitgeverij MeinemaIn dit boek probeert de auteur door te dringen tot de kern waaraan zorg ontspringt: ‘het basale feit dat ons leven – voor een deel of helemaal – in andermans handen ligt’. Wat betekent dit voor de zorgbetrekking tussen de ruim één miljoen zorgprofessionals die Nederland rijk is en de patiënten waarvoor zij zorgen?
2010Gonny ten HaaftDokter is ziek. Als patiënt zie je hoe zorg beter kanAmsterdam: ContactBoek op basis van interviews met zieke verpleegkundigen, artsen en zorgmanagers. Hoe kijken zij naar zorg nu ze patiënt zijn (geweest)?
2010Linus Vanlaere & Chris GastmansZorg aan zet. Ethisch omgaan met ouderenLeuven: DavidsfondsAls Zorg aan zet een ding duidelijk maakt dan is het wel dat goede zorg voor ouderen een diep menselijke aangelegenheid is, waarbij zowel de kwetsbaarheid van de zorgvrager als die van de zorggever in het spel is.
2010Andries Baart en Frank WillemeVan tellen naar vertellen, en terug. Zorgethische kijk op het moderne kwaliteitsdenken en verantwoorden, een bijdrage uit de presentietheorieBoom Lemma, den HaagModerne kwaliteitssystemen laten veel goede, maar ook slechte zorg onopgemerkt. De auteurs onderzoeken hoe dat kan, waardor de blindheid van het huidige, geavanceerde streven naar kwaliteit ontstaat en of ze te verhelpen is.
2010Annemarie Mol, Ingunn Moser, Jeannette Pols (eds)Care in Practice. On Tinkering in Clinics, Homes and FarmsBielefeld: Transcript VerlagBoek met essays waarin de relatie tussen zorg en technologie centraal staat. Zorgpraktijken vormen het uitgangspunt.
2009Stephen Snelders & Frans MeijmanDe mondige patiënt. Historische kijk op een mytheAmsterdam: Bert BakkerDe mondige patiënt is niet het product van nieuwe media, maar bestaat al veel langer.
2009Tsjalling Swierstra (eds)Leven als bouwpakket. Ethische verkenningen van een nieuwe technologische golfKampen: KlementHoe kunnen we nieuwe technologische mogelijkheden beoordelen als de betekenis van fundamentele onderscheidingen als leven-dood, ziek-gezond, natuurlijk-kunstmatig gaat verschuiven?
2009Bert-Jaap Koops (eds)De maakbare mens. Tussen fictie en fascinatieAmsterdam: Bert BakkerEssays die vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven de maakbaarheid van de mens analyseren.
2009Jan VorstenboschHoe maakt u het? Technologie in een veranderende gezondheidszorgDen Haag: Zonmw.Hoe gaat techniek de zorg veranderen? Prikkelend essay met rollen voor het EPD, zorgrobots en genetische zelftests.
2009Helen KohlenConflics of Care. Hospital Ethics Committees in the USA and GermanyFrankfurt/Main: Campus Verlag GmbHEen onderzoek naar de oorsprong en functie van ethische commissies in Duitsland. Voor de analyse is een zorgethisch kader gebruikt.
2009Marc DesmetLiefde voor het werk in tijden van management. Open brief van een artsLannoo, TieltIn dit boek geeft de auteur stem aan hen die aan het ziekbed staan en dagelijks ervaren hoe de onophoudelijke veranderingen en de toegenomen controle en administratie hen weghalen van de kern van hun opdracht. Hij geeft aan hoe er wederzijds begrip tussen de zorg- en de managementkant kan ontstaan.
2009Axel LiégeoisWaarden in dialoog. Ethiek in de zorgLannoo, TieltDit boek biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethiek in de zorg, gegroeid vanuit praktijkervaring en studie. De samenwerking tussen betrokkenen als relationeel gebeuren staat centraal.
2009Tsjalling SwierstraWillen we alles wat kan? Ethische controversen rondom wetenschap en techniek ontrafeld.Den Haag: Zonmw.De inzet van moderne technologie in de zorg neemt zienderogen toe. Hoe voer je debatten over de controversen?
2009Katherine GardinerWhy care? On Motivation in Care EthicsUniversiteit Groningen: proefschriftKritische studie over zorgethiek met als vertrekpunt de vraag; waarom zouden we eigenlijk zorgen?
2009Sandra ShapshayBioethics at the MoviesBaltimore: Johns Hopkins University PressEssays waarin bioethische thema’s en concepten worden onderzocht aan de hand van films.
2009Hilde Lindemann, Marian Verkerk, Margaret Urban Walker (eds)Naturalized Bioethics. Toward Responsible Knowing and PracticeCambridge: Cambridge University PressEen verzameling essays waarin gepleit wordt voor een zelfreflexieve, politiek kritische en sociaal inclusieve ethiek.
2009Peter Sloterdijk)Je moet je leven veranderenAmsterdam: BoomMensen oefenen voortdurend om hun leven te veranderen en daarmee zichzelf te herscheppen, beargumenteert Sloterdijk. Zonder dat het een expliciet thema is, lijkt ‘zorg’ hier een grote rol te spelen.
2008Margaret Urban WalkerMoral Understandings (2ed)Oxford: University PressGeeft op een boeiende wijze inzicht op welke wijze morele praktijken ontstaan.
2008Inge van NistelrooijBasisboek Zorgethiek Heeswijk:
Abdij van Berne
Leerboek over moreel beraad, menslievende zorg en de motivatie van verpleegkundigen
2008Annelies van HeijstIemand zien staan. Zorgethiek over erkenningKampen: KlementEen mooi, toegankelijk boek over Van Heijst’s zorgethische visie op het belang van erkenning. Zonder erkenning kan een mens niet leven.
2008Margo TrappenburgGenoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratieAmsterdam: University PressMeer inspraak is niet altijd in het belang van patiënten. Waar schieten zieken wel wat mee op?
2008Jenny SlatmanVreemd lichaamBaarn: AmboOver medisch ingrijpen en persoonlijke identiteit
2008Claire MarinHors de moiParis: Ed.AlliaDe schrijfster, zelf filosofe, beschrijft haar eigen ziekte en de betekenis voor haar leven.
2008Frans Vosman & Andries BaartAannemelijke zorgUtrecht:
Lemma
Over onderzoek naar goede zorg vanuit een zorgethische traditie
2008Mieke Grypdonck & Andries BaartVerpleegkunde en Presentie. Een zoektocht in dialoog naar de betekenis van presentie voor verpleegkundige zorgUtrecht:
Lemma
Wat de theorie van presentie in de zorg (verpleegkunde) kan betekenen. Een boek dat de lezers uitnodigt en uitdaagt tot bezinning op eigen ervaringen en overtuigingen in concrete situaties.
2008Ad Kooijman & Paul VleugelsOp zoek naar evenwicht. Morele vragen voor artsen en verpleegkundigenDwingeloo: KavanahBespreking van een aantal morele thema’s uit de zorg, waarin de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen centraal staat.
2008Inez de Beaufort (eds)De kwestie: Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorgDen Haag: LemmaOmvangrijk boek met korte teksten die gaan over een grote variëteit aan onderwerpen.
2008Trudy DehueDe depressie-epidemieAmsterdam: AugustusScherpe analyse van de verschillende opvattingen over psychische ziekten en met name depressie. Psychologische en psychotherapeutische zorg, met aandacht en persoonlijk contact, komen steeds meer onder druk te staan. De farmaceutische industrie, diens marketing en het overheidsbeleid zien liever medicijnen en eigen (preventieve) verantwoordelijkheid als oplossing. Warm pleidooi voor een samenleving gebouwd op medemenselijkheid.
2007Michael SloteThe Ethics of Care and EmpathyLondon: RoutledgeWat de betekenis van een zorgethiek kan zijn op moraliteit.
2007Raymond DeVries (eds)The View from Here. Bioethics and the Social SciencesOxford: Blackwell PublishingBoek met essays waarin bioethiek vanuit een empirisch perspectief wordt benaderd. Met een nadruk op medische sociologie en antropolgie.
2007Martin L.HoffmanEmpathy and Moral Development, implications for caring and justice.Cambridge University PressHet boek is een accumulatie van drie decennia onderzoek naar de bijdrage van empathie aan altruisme en compassie voor anderen in nood. Ook doet het verslag van onderzoek naar opvoedingsfactoren in de morele ontwikkeling van kinderen.
2007Ineke Bolt, Marcel Verweij, Hans van DeldenEthiek in praktijkAssen: Van GorcumOnderwijsboek waarin de grondslag wordt gevormd door concrete morele problemen uit beroepspraktijken.
2007Anne-Mei TheNaast de stervende patiënt. Beslissen over palliatieve sedatie, euthanasie en morfineBohn Stafleu van Loghum: HoutenHeruitgave van ‘Vanavond om 8 uur…’ dat Anne-Mei The ruim 10 jaar geleden publiceerde. Toegankelijk boek, met verhalende beschrijvingen over beslissingen en communicatie rondom het naderende levenseinde in de ziekenhuispraktijk, met aanvullende ethische reflecties van Marian Verkerk.
2006Andries BaartEen theorie van PresentieUtrecht,
Lemma
Theorie in de traditie van de Tilburgse zorgethiek.
2006Thijs Tromp, Annelies van Heijst, Andries BaartMinder hard – meer hart!Utrecht: Uitgave ReliëfOver de essentie van zorg, zorgethiek, kernwaarden, management en beleid, met de lezingen van het gelijknamige jaarcongres van Reliëf in 2005.
2006Annemarie MolDe Logica van het zorgen. Actieve patiënten en de grenzen van het kiezenAmsterdam: Van GennepEen kritische kijk hoe tegenwoordig in de zorg het kiezen door de patiënt centraal staat; prachtig, helder boek dat aandacht en zorg stelt vóór keuzevrijheid.
2006V. HeldThe Ethics of Care: Personal, Political, and GlobalOxford: University PressBeschrijving van de zorgethiek
2006Anne-Mei TheTussen hoop en vrees. Palliatieve behandeling en communicatie in ziekenhuizenBohn Stafleu van Loghum: HoutenObservaties over hopende patiënten, mislukkende communicatie en beslissingen over medische behandeling bij ongeneeslijke ziekte.
2006Yvonne Grul & Aart PoolZijn in doen en laten. Aandacht voor zingeving in de zorgverleningUtrecht: LemmaOndanks de omvang (47 pagina’s) een ‘groots’ boekje dat zingeving in de zorgverlening bepleit en uitwerkt naar concrete handreikingen.
2005Chris Gastmans & Linus VanlaereCirkels van zorg: ethisch omgaan met ouderenBaarn: Ten HaveHoe er op een ethische manier in de zorg met ouderen omgegaan kan worden. Een leesbaar boek met interesse in en kennis van ethiek, dat mensvisie en zorgvisie doordrenkt en uitbouwt naar concrete ethische vragen.
2005Anne-Mei TheIn de wachtkamer van de dood. Leven en sterven met dementie in een verkleurde samenlevingAmsterdam:
Thoeris
Een aangrijpend boek na langdurige observaties binnen een verpleeghuis in de Randstad; analyse van het verschijnsel ‘versterven’ n.a.v. de casus in het Blauwbörgje, die de landelijke pers in 1997 wekenlang beheerste.
2005Alfred I.TauberPatient Autonomy and the Ethics of ResponsibilityMIT Press, Cambridge, MassachusettsDit boek is een herbezinning op  de relatie arts-patient, waarin het principe van persoonlijke autonomie en de medisch-ethische uitgangspunten van weldoen en verantwoordelijkheid met elkaar in conflict kunnen zijn
2005Jan VorstenboschZorg een filosofische analyseAmsterdam: NieuwezijdsEr wordt aandacht besteed aan de autonomie van de zorgvrager en zorgethiek. Een filosofische analyse, helder en overtuigend, goed om dilemma’s te herkennen, begrippen te definiëren en de juiste vragen te stellen, maar weinig praktisch.
2005J.S. ReindersEthiek op de werkvloerAmersfoort:
‘s Heeren Loo Zorggroep
Werkboek voor zorgverlening met mensen met een verstandelijke beperking, dat ten doel heeft deze zorgverleners weer terug te brengen bij de kern van hun werk: zorgverlening, een kern die onder druk staat van modellen en plannen.
2005Annelies Van HeijstMenslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteitKampen: KlementEen kritische kijk op de ‘zorgfabriek’, scherpe analyse van vigerende in mens- en zorgvisie, opbouw nieuwe, wetenschappelijk gepositioneerde visie op zorg met behulp van Andries Baart’s presentietheorie.
Volgens Annelies van Heijst is een kwalitatief andere kijk op zorg en professionaliteit nodig. Haar zorgvisie en analyse zijn gebouwd op drie pijlers: de zorgethiek, het denken van Hannah Arendt over de menselijke conditie en de presentietheorie van Andries Baart.
2005Andries BaartAandacht, Etudes van presentieUtrecht:
Lemma
Een verkenning naar uiteenlopende aspecten van aandacht.
2005Kirsten EmousDe loden mantelAmsterdam: Schilt PublishingEen aangrijpend beeld van hoe er in Nederland door professionele zorgverleners zorg wordt verleend en onthouden, en de gevolgen daarvan voor mantelzorgers.
2004Marli Huijer & Klasien HorstmanFactor XX. Vrouwen, eicellen en genenAmsterdam: BoomWelke rol spelen nieuwe technieken als prenataal onderzoek, PGD, stamcelonderzoek eigenlijk voor het leven en de lichamen van vrouwen?
2004Arthur FrankThe renewal of Generosity. Illness, Medicine, and How to LiveUniversity of Chicago PressEen persoonlijke visie van medisch socioloog Frank op zorg, met vriendelijkheid en vrijgevigheid in zorgrelaties als leidraad.
2004Gerard de Vries & Klasien HorstmanGenetica van laboratorium naar samenleving. De ongekende praktijk van voorspellende genetische testenAmsterdam: AksantHoe moet de samenleving omgaan met genetica? Een pleidooi voor ‘maatschappelijk leren’ in plaats van ‘reguleren van keuzevrijheid’.
2004Bart CusvellerMet zorg verbonden. Een filosofische studie naar de zindimensie van de verpleegkundige zorgverleningAmsterdam: Buijten & SchipperheijnFilosofisch proefschrift, ter verdieping. Hierin staat de vraag centraal onder welke condities kunnen zorgverleners zeggen dat werken in en spreken over de zorg zin heeft?
2003N. NoddingsCaring: A feminine Approach to Ethics and Moral EducationUniversity Presses of California, Columbia and PrincetonBeschrijft hoe zorg de basis kan zijn van moraliteit.
2003H.A.M.J. ten Have, R.H.J. ter Meulen, E. van LeeuwenMedische ethiekBohn Stafleu van Loghum: HoutenBasisboek voor medische ethiek
2003L.L.E. Bolt, M.F. Verweij, J.J.M. van DeldenEthiek in praktijkAssen: Van GorcumVerhelderend basisboek over ‘algemene ethiek’.
2003Henk Manschot & Hans van DartelIn gesprek over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijkAmsterdam: BoomInstructief boek voor gespreksvoering over morele kwesties in de zorg. Behulpzaam boek om te oefenen in gespreksmethodes, met enkele casus waarop verschillende methodes worden toegepast.
2003Martien Pijnenburg & Marius NuyHet ziekenhuis als morele gemeenschapBudel: DamonUit de Prudentia-reeks, speciaal voor ziekenhuizen. Bruikbare bijdragen voor discussie of verdieping over ethiek(beleid) en zorgvisie.
2003Marian Verkerk & W.R.C.M. HartounghEthiek en palliatieve zorgAssen: Van GorcumBevat interessante artikelen, verschillende invalshoeken, zorgethisch van aard, passend bij de palliatieve zorg, met goed evenwicht tussen warme zorg en rationele verantwoording.
2002Annemarie MolThe Body Multiple. Ontology in Medical PracticeDurham: Duke University PressEtnografisch onderzoek naar de diagnose en behandeling van atherosclerose. Over de meervoudige realiteit van ziekte in de praktijk.
2002Chris Gastmans & Kris DierickxEthiek in witte jas. Zorgzaam omgaan met het levenLeuven: DavidsfondsEen boek waarin de dagelijkse zorgpraktijk centraal staan en waarin de mens in zijn totaliteit wordt benaderd.
2001Gerhard NijhofZiekenwerk. Een kleine sociologie van alledaags ziekenlevenAmsterdam: AksantMedisch socioloog Nijhof kreeg darmkanker en verbindt in dit boek persoonlijke observaties over de zorg met medisch sociologische thema’s.
2001Marc Berg & Annemarie MolIngebouwde normen. Medische technieken doorgelichtUtrecht: Van der WeesWat een ‘goede’ techniek is, kan niet alleen worden vastgesteld op basis van werkzaamheid, maar is ook een sociaal fenomeen.
2001E. ConradiTake Care. Grundlagen einer Ethik der AchtsamkeitFrankfurt am Mein:Campus VerlagKritische en moderne kijk op de zorgethiek.
2001Myriam Steemers-van WinkoopGeloven in zorg. Omgaan met geloof, levensbeschouwing en spiritualiteit in de gezondheidszorgBaarn: HB UitgeversLeerboek voor verpleging over levensbeschouwing in de alledaagse zorgpraktijk en over zorg aan christenen, moslims, joden, hindoes.
2000Peter-Paul VerbeekDe daadkracht der dingenAmsterdam: BoomDingen kennen hun eigen dynamiek en geven mede vorm aan ons bestaan en onze relaties met de omgeving. Techniekfilosofie met relevantie voor de zorg
1999Addy MannekeWaardevolle zorg. Morele vragen in verpleging en verzorgingBaarn: Boom/NelissenHeel leesbaar (overzichts-) boekje over zorgethiek, met een eigen stappenplan voor moreel beraad en ervaringsverhalen om mee te oefenen.
1999Henri Rijksen & Annelies van HeijstLevensvragen in de hulpvraag. Een werkboek voor hulpverleners en pastoresBudel: DamonPraktisch werkboek over herkennen en hanteren van zinvragen.
1997Henk Jochemsen & Gerrit GlasVerantwoord medisch handelen. Proeve van een christelijke medische ethiekAmsterdam: Buijten & SchipperheijnBenadering van medische ethiek vanuit een breed perspectief op leven, ziekte, gezondheid en dood.
1997Marian VerkerkDenken over zorg. Concepten van zorgUtrecht: Elsevier/De TijdstroomVervolg op Ethiek van de zorg uit 1994, met levendige bijdragen uit diverse praktijken.
1995Arthur FrankThe Wounded Storyteller. Body, Illness and EthicsChicago: University of Chicago PressMedisch sociologisch boek over lichamelijkheid, ziek zijn en narrativiteit.
1994Henk Manschot & Marian Verkerk (eds)Ethiek van de zorg. Een discussieAmsterdam/Meppel: BoomHet boek dat de zorgethiek in Nederland introduceerde.
1993J.C. TrontoMoral BoundariesLondon: RoutledgeStandaardwerk over zorgethiek die een verbinding maakt tussen het private en het publieke domein
1992Arthur FrankDe wijsheid van het lichaam. Reflecties over ziekteAmsterdam: AnthosAan de hand van eigen ziekte-ervaringen beschrijft Frank wat het betekent om op de drempel van leven en dood te staan.
1991L. CodeWhat Can She Know? Feminist Theory and the Construction of KnowledgeCornell: University PressOnderzoekt of “gender” van invloed is op epistemiologie.