Categorie: Ouderenzorg

Over de zorg voor ouderen wordt veel gesproken en geschreven. De vergrijzing stelt de samenleving voor financiële vraagstukken. Veranderende wetgeving en afname andere financiëring hebben grote gevolgen voor ouderenzorg: zorgzwaarte van hen die intramurale zorg krijgen wordt hoger; instellingen moeten hun aandacht nog meer gaan richten op vastgoedbeheer en op hoe de bedden bezet gehouden kunnen worden; flexibilisering van arbeid wordt ingezet om kosten te drukken; mantelzorgers worden zwaarder belast, met mogelijke negatieve gevolgen voor de mantelzorger en de oudere voor wie hij/zij geacht wordt te zorgen; mensen ‘vrezen’ en verblijf in een verpleeghuis en dat wakkert de discussie aan over het mogen kiezen voor een voortijdig levenseinde. Het lijkt vaak alsof ouderen alleen maar een probleem vormen voor de samenleving, een probleem dat helaas niet opgelost kan worden en alleen maar geld kost. Kunnen we er ook anders naar kijken? In dit dossier Ouderenzorg willen we aandacht besteden aan vraagstukken als bovengenoemde en er zorgethisch naar kijken.

Subcategoriën: