2 – 3 minuten

0 reacties

UPDATE 23-01-2012: Frits de Lange schreef een uitgebreid opiniestuk in Trouw getiteld “Compassie is niet voor watjes“.

‘Dit boek neemt het op voor de zorg voor losers’, schrijft hoogleraar ethiek Frits de Lange op de eerste pagina’s van zijn recente boek In andermans handen. Want hoewel de samenleving vol is met verliezers, kansarmen, slachtoffers, pechvogels en gekwetsten, ademt de tijdsgeest uit dat ieder zijn lot in eigen hand heeft en verantwoordelijk is voor het eigen geluk. En dat laatste is een misvatting, vindt De Lange. In zijn boek probeert hij daarom door te dringen tot de kern waaraan zorg ontspringt: ‘het basale feit dat ons leven – voor een deel of helemaal – in andermans handen ligt’. Wat betekent dit voor de zorgbetrekking tussen de ruim één miljoen zorgprofessionals die Nederland rijk is en de patiënten waarvoor zij zorgen?

Om een antwoord te krijgen op die vraag neemt De Lange een aantal stappen. Hij analyseert allereerst hoe het is om als zorgverlener in de 21ste eeuw ‘met mensen te werken’ en daarbij de eigen persoon, een professionele rol en vakmanschap te moeten verenigen. Vervolgens legt hij de verschillende ethische dimensies van de zorgbetrekking nauwkeurig uiteen, waarbij hij laat zien dat er sprake is van complexe symmetrische en asymmetrische, en formele en informele relaties.

Aan de hand van het werk van de Deense filosoof Løgstrup maakt De Lange het levensgrote belang van het ‘interval van vertrouwen’ in geslaagde zorgbetrekkingen inzichtelijk en beargumenteert hij dat mensen ‘van nature op goede zorg gebouwd zijn’. Zorg is geen hoofdpijndossier, schrijft De Lange in zijn Vooraf, maar is de sector van de hoop. Dat leidt tot een pittige, lezenswaardige analyse. Niet alleen van de kern van zorg, maar van de kern van samenleven. In onderstaand interview spreekt Frits de Lange zelf over zijn nieuwe boek.

Frits de Lange. In andermans handen. Over flow en grenzen in de zorg. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2011. ISBN 978 90 211 4319 4.

 

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *