Carlo Leget

Prof.dr. Carlo Leget
Prof. dr. Carlo Leget – Voorzitter leerstoelgroep, Hoogleraar Zorgethiek en bijzonder hoogleraar
Ethiek en spiritualiteit van de palliatieve zorg

Merel Visse

Merel Visse
Dr. Merel Visse – Universitair hoofddocent Zorgethiek, senior research

Alistair Niemeijer

dr. Alistair Niemeijer
Dr. Alistair Niemeijer – Universitair docent Zorgethiek (pre)master Zorgethiek en Beleid

Els van Wijngaarden

Els van Wijngaarden
Dr. Els van Wijngaarden – Universitair docent

Leo Visser

Leo Visser
Prof.dr. Leo Visser – Bijzonder hoogleraar Zorgethiek en mensen met Multiple Sclerose

Inge van Nistelrooij

Inge van Nistelrooij
Dr. Inge van Nistelrooij – Universitair docent Zorgethiek (pre)master Zorgethiek en Beleid

Vivianne Baur

dr. Vivianne Baur
Dr. Vivianne Baur – Universitair docent (pre)master Zorgethiek en Beleid

Voor de Vakgroep Zorgethiek is de vraag ‘wat is goede zorg, gegeven deze particuliere situatie?’ leidend voor onderwijs en onderzoek. Zij richt zich daarmee op humanisering van zorg- en welzijnspraktijken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in organisaties als algemene ziekenhuizen, zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, ouderenzorg en organisaties op het gebied van welzijnswerk. Zorgethiek is een interdisciplinaire vorm van (politieke) ethiek, die voortbouwt op verschillende theorieën en disciplines, met feministische wortels.

De vakgroep heeft vanaf 2008 zijn eigen onderzoekslijn opgebouwd. Zo heeft ze verschillende kritische inzichten voortgebracht die kenmerkend zijn voor de zorgethiek, en een model ontwikkeld om empirisch onderzoek te kunnen verbinden met filosofische vraagstukken. De onderzoeksgroep wil zich in de toekomst blijven richten op zorgpraktijken die aan veranderingen onderhevig zijn en nieuwe inzichten nodig hebben in de vraag wat goede zorg behelst.

De groep maakt gebruik van zowel conceptueel als empirisch onderzoek, en combineert verschillende onderzoeksmethoden. Hoe deze samenhangen heeft de vakgroep in 2015 uitgewerkt in haar visie.

De visie

‘In één A4 opschrijven wat de onderliggende visie voor ons onderzoek en onderwijs is’, dat was al langere tijd de wens van de vakgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek.  Nu staat in één A4 duidelijk op papier hoe de Utrechtse variant van het veelkleurige zorgethische spectrum eruit ziet. Ook is dit in een visuele weergave ondergebracht.

Centraal staat de vraag: ‘Wat is goede zorg, gegeven deze particuliere situatie?’ Waar andere zorgethici de nadruk leggen op óf theorievorming óf empirisch onderzoek in praktijken, brengt de Utrechtse groep beide samen en houdt ze in een dialectische spanning bijeen. Lees meer over de visie >>