Mantelzorgers - Annette Stekelenburg

13.03.17

Mantelzorgers: Stel de mens centraal

“Neem mantelzorgers serieus en luister naar ze”, zeggen de Sprekende Mantelzorgers. Bureaucratische regels maken hun taak vaak onnodig zwaar. Zij gaan in gesprek met beleidsmakers om te kijken hoe het anders kan. Ziek van de…

Lees verder

31.03.15

Chaotische ervaringen met het PGB sinds de WMO transitie

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft afgelopen donderdag opnieuw in de Tweede Kamer uitleg moeten geven over alle problemen rondom de pgb (persoonsgebonden budget) -uitbetalingen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Lees verder

16.11.11

Politiek Gebonden Budget / Het Deense Model

Het PBG is een groot succes. Toch, of juist daarom, wordt het weer betrokken in politieke discussies over bezuinigingen. Jan Maarten Nuijens en Jacqueline Kool over deze discussie. Politiek Gebonden Budget De discussie over nut en noodzaak…

Lees verder

Categorieën