19.08.14

Over zieke en levensmoede mensen en hun kennis

In het artikel Over zieke en levenmoede mensen en hun kennis, dat verscheen in het THEMAnummer De Euthanasiepraktijk van het Podium voor Bio-ethiek verkent Prof. Frans Vosman de regulatuur omtrent euthanasie vanuit bio-ethisch en…

Lees verder

23.10.08

Dubbeloratie Frans Vosman en Andries Baart

Praktische wijsheid van zorgverleners dreigt verloren te gaan door de nadruk op het toepassen van protocollen en regels. In hun gezamenlijke oratie op vrijdag 24 oktober schetsten de hoogleraren Andries Baart en Frans Vosman…

Lees verder

Categorieën