Zorgethiek… Wat is dat nu eigenlijk?
zorgethiek-header

De website Zorgethiek.nu is sinds oktober 2008 op het web te vinden. Het doel van de site is het bevorderen van aandacht voor zorgethiek door activiteiten als het bieden van achtergrondinformatie over deze ethische stroming, het belichten van actuele kwesties vanuit zorgethisch perspectief, het voor het voetlicht brengen van zorgethici uit andere landen.

“Wat is goede zorg, gegeven deze particuliere situatie?”

Zorgethiek.nu

Zorgethiek.nu is geworteld in de vakgroep Zorgethiek die in Tilburg gevestigd was en vanaf 2012 in fases naar de Universiteit voor Humanistiek is verhuisd. De site richt zich op een breed publiek van lezers uit zorg, wetenschap en samenleving. De redactie van de site bestaat uit stafleden, onderzoekers, studenten en oud-studenten van de master Zorgethiek en Beleid.

Naast Zorgethiek.nu is er een internationaal Engelstalig platform in ontwikkeling (Care Ethics Research Consortium, www.care-ethics.org) dat zich richt op de internationale ontwikkelingen binnen de zorgethiek en het verbinden van internationale zorgethici en hun onderzoek.

Zorgethiek

Zorgethiek (‘care ethics’) is een politiek-ethische stroming, die wil begrijpen hoe zorg in elkaar zit door op een bepaalde manier te kijken. Zij kijkt naar de samenleving en kiest daarbij ‘zorg’, en met name zorgrelaties en -structuren als venster. In de jaren ’80 is zorgethiek opgekomen vanuit de feministische ethiek, waar aandacht ontstond voor zorg als structuur binnen gemeenschap. De zorgethici richten zich voornamelijk op (gezondheids)zorg als domein van de samenleving. 

Visie vakgroep Zorgethiek

Het uitgangspunt van zorgethiek is de gedachte dat er in iedere vorm van zorg iets zit wat ‘goed’ is. Dat goede is meer dan ‘nuttig’, ‘efficiënt’ of aangenaam’. Het is moreel van aard: het heeft te maken met een goed leven, met en voor anderen, in rechtvaardige instituties. Zorgethiek kijkt naar zorg met een bijzondere aandacht voor:

 • Het unieke en specifieke van situaties
 • Het feit dat zorgbetrekkingen altijd afhankelijkheid en asymmetrie met zich meebrengen
 • Het gegeven dat mensen kwetsbaar zijn op grond van hun lichamelijkheid
 • Het belang om in relatie te gaan staan met iemand die zorgafhankelijk is om te ontdekken wat goed is voor hem of haar

Zorgethiek.nu heeft als motto: ‘understanding care’. Ten gunste van de zorgprofessionals en de mensen waarmee zij dagelijks van doen hebben.

Wie zijn wij?

Zie de pagina ‘vakgroep Zorgethiek?

Over ons onderzoek

Zie de pagina ‘Over ons onderzoek

1 reactie

 1. Goedemiddag,

  Mijn naam is Josefien, filosofiestudent aan de Universiteit van Amsterdam en op dit moment bezig met een interdisciplinair onderzoek op het gebied van zorgethiek. Samen met een bedrijfskundige en een medische informatiekundige doe ik onderzoek naar wat welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van het tekort aan beademingsmachines tijdens de COVID-19-crisis. Mijn invalshoek focust vooral op de filosofie achter de zorg, hoe bijvoorbeeld het efficiëntie-denken (sinds de privatisering van de zorg) invloed heeft gehad op het tekort, hoe de zorgethiek hier werkt en welke andere ideeën achter dit probleem liggen. Nog erg breed een redelijk vaag, vandaar dat ik deze reactie hier plaats: hebben jullie (lees)tips, contacten die ik kan opzoeken, suggesties voor verdieping, kortom, een duwtje in de goede richting? Of zelf een platform / artikel / iemand die met mij in gesprek wilt? Ik hoor graag van jullie, wat jullie ook laten horen, want ik vind het enorm interessant.

  Bij voorbaat dank!
  Josefien Meerevoort