ZEB heeft mij een basis gegeven zodat ik kan verantwoorden wat er toe doet in de zorg

Author: Geen reacties
Claar van Roessel

Dertig juni 2010 heb ik de master Zorg Ethiek en Beleid met genoegen afgerond. September 2008 ben ik aan de premaster Zorg Ethiek en Beleid begonnen. Daarvoor heb ik vijf jaar in de forensische psychiatrie gewerkt.

Gedurende die vijf jaar bekroop me het gevoel dat het er ook anders aan toe zou moeten kunnen gaan in de zorg. Ik was het regelmatig niet eens met keuzes die zogenaamd in het belang van de cliënt werden gemaakt. Ik voelde me toen niet bij machte er echt iets tegen in te brengen. Zorg Ethiek en Beleid heeft mij een stevige basis gegeven zodat ik kan verwoorden en verantwoorden wat er toe doet in de zorg.

Door het onverwacht verongelukken van mijn dierbare zus werd ik voor mijn gevoel echt gedwongen na te gaan denken hoe ik verder wilde met mijn leven. Ik ben zeven maanden op reis geweest. Die maanden heb ik gebruikt om die moeilijke tijd te overleven en ik heb de keuze gemaakt om me te gaan richten op zaken die er in mijn ogen wezenlijk toe doen in het leven.

Ik heb ontslag genomen bij de forensische psychiatrie en ben aan de studie Zorg Ethiek en Beleid begonnen. De studie heeft mij het theoretisch kader gegeven aan wat ik miste en niet goed vind gaan in de zorg (of zelfs breder: in de maatschappij). De menslievende zorg van Annelies van Heijst en presentie theorie van Andries Baart spreken me enorm aan. Hier ligt mijn hart.

De zorgethiek heeft me als mens en professional enorm verrijkt. Ik ben hier zeer dankbaar voor en ik wil me gaan inzetten in dit vakgebied. Hoe ik dit concreet ga doen weet ik op dit moment nog niet. Maar een ding weet ik zeker: de zorgethiek is de toekomst voor de zorg en daar sta ik voor!

Claar van Roessel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *