16.10.13

Tweegesprek met Andries Baart over ‘eigen kracht’

Eigen Kracht is een begrip dat tegenwoordig door iedere beleidsmaker in het sociaal terrein gebezigd wordt. In dit tweegesprek uit de najaar-editie van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken worden (het gebruik van) dit begrip en de consequenties daarvan…

Lees verder

Categorieën