Euthanasie: waarom niet?

16.10.15

Leeservaring: Een zorgethische kijk op euthanasiepraktijken

https://www.zorgethiek.nu/leeservaring-een-zorgethische-kijk-op-euthanasiepraktijken/

Nieuw boek van Marc Desmet werpt genuanceerd licht op euthanasiepraktijken Bij Lannoo verscheen eind september 2015 het boek van Marc Desmet Euthanasie: waarom niet? Pleidooi voor nuance en niet-weten. Het boek had ook als…

12.12.14

Lezingen ‘Care practices: towards a re-casting of Ethics’ online!

https://www.zorgethiek.nu/lezingen-care-practices-towards-a-re-casting-of-ethics-online/

De Universiteit van Oxford organiseerde van 15 oktober tot 3 december 2014 acht lezingen met de titel ‘Care practices: towards a re-casting of Ethics’ aan de Oxford Martin College in Oxford, UK.

Van zelfbeklag tot zelfzorg

20.11.14

Van zelfbeklag tot zelfzorg: Een discoursanalytische lezing van klachtenbrieven aan het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg

https://www.zorgethiek.nu/van-zelfbeklag-tot-zelfzorg-een-discoursanalytische-lezing-van-klachtenbrieven-aan-het-st-elisabeth-ziekenhuis-te-tilburg/

Wie ontevreden is over de wijze waarop hij of zij is behandeld door het St. Elisabeth Ziekenhuis kan daarover een klacht indienen. Zoals elke zorgaanbieder heeft ook het EZ een regeling voor de opvang,…

28.10.13

Hulp bij zelfdoding – een reactie op de zaak Heringa

https://www.zorgethiek.nu/hulp-bij-zelfdoding-een-reactie-op-de-zaak-heringa/

De zaak-Heringa roept bij velen reactie op. De rechtbank heeft er van afgezien nieuwe criteria te formuleren voor hulp bij zelfdoding door naasten. Marian Verkerk en Henk Manschot doen in het NRC van 24 oktober een…

Aanspreektermen in de zorg

02.08.12

Cliënt of patiënt? De betekenis van aanspreektermen

https://www.zorgethiek.nu/client-patient-de-betekenis-aanspreektermen/

Hoe benoemen professionals in de psychogeriatrie mensen en omstandigheden in de zorg? En is dit taalgebruik van invloed op hun handelen? Susanne van den Hooff en Anne Goossensen onderzoeken de achtergronden en de voor en nadelen van…