Over ons onderzoek
onderzoekers

Wij zijn een groep van zorgethici, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht (Nederland).

Wij doen onderzoek in samenwerking met zorginstellingen, zoals het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en Prisma Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (Waalwijk) en met verschillende andere maatschappelijke organisaties in Nederland en Vlaanderen.

Dat tekent meteen wat ons eigen is: de praktijken in de gezondheidszorg en welzijn staan bij ons centraal en wij doen onderzoek samen met betrokkenen, waarbij wij hen nooit als object beschouwen, maar als mede-onderzoekers. Praktijken zijn bron voor morele kennis en de geëngageerde positie is nodig terwille van normatief inzicht.

Zorgethiek

Zorg dankt zijn inhoud en kwaliteit aan de betrekking waarin zorg wordt gegeven en ontvangen. Zorg vraagt uit de aard van de zaak vroeg of laat om erkenning van het bijzondere van déze patiënt en van het bijzondere van déze zorgverlener. Dat zijn enkele van de ideeën die in de afgelopen jaren door ons onderzoek hard zijn gemaakt in onze visie.

Wij hebben binnen de ethiek als specialiteit zorgethiek. met de nodige kennis van politieke ethiek en bio-ethiek; daarbinnen letten we met nadruk op interculturele ethische vragen. Thematisch zijn we onder meer bezig met complexiteit van zorg- en welzijnsorganisaties, met patient en family knowledge, met ouderen en dementie, met palliatieve zorg en met zorgvisies in de concrete zorginstelling.

Wij verzorgen het onderwijs in de éénjarige academische masteropleiding Zorgethiek en beleid. Onderwijs en onderzoek staan bij ons in een nauwe samenhang.

Onderzoek

De groep maakt gebruik van zowel conceptueel als empirisch onderzoek, en combineert verschillende onderzoeksmethoden. De groep heeft een eigen benadering ontwikkeld die ook terugkomt in het onderwijs van de master Zorgethiek en beleid.

Zo heeft ze verschillende kritische inzichten voortgebracht die zo kenmerkend zijn voor de zorgethiek, en ontwikkelden onderzoekers een model om empirisch onderzoek te kunnen verbinden met filosofische vraagstukken.

De onderzoeksgroep wil zich in de toekomst blijven richten op zorgpraktijken die aan grote veranderingen onderhevig zijn en nieuwe inzichten nodig hebben in de vraag wat goede zorg betekent.

De belangrijkste doelstellingen van de groep zijn:

  • Meer inzicht verwerven in de kennis van patiënten en hun familie. Zij vormen een tot nu toe ondergewaardeerde bron van kennis.
  • Kritisch inzicht verwerven in de praktijk theorie, en mogelijk een andere benadering ontwikkelen van basisbegrippen als ‘actor’ en ‘verantwoordelijkheid’, waarbij de huidige complexiteit van de zorg in beschouwing wordt genomen.

Partners

Wij werken met veel plezier samen met partners. Vooral omdat het directe contact met patiënten, bewoners en met zorgverleners en managers ons motiveert om grondig over zorg en veranderingen in de zorg na te denken. Sterker nog: zonder zulk type onderzoek kan geen passende normatieve ethiek ontwikkeld worden.

Er lopen ook projecten in welzijnswerk waarbij we graag betrokken zijn, omdat we er zelf door leren betere theorie te maken. Er is tenslotte niets zo praktisch als goede theorie, een bril waardoor je beter waarneemt.

Academische partners

We werken samen met onderzoekers van verschillende (Inter)nationale universiteiten:

  • Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, RadboudUMC, and VUmc
  • Universiteiten van Leuven, Stuttgart, Vallendar, Oslo, Bordeaux, Illinois and Georgia

Maatschappelijke partners

  • Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg
  • Prisma, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Sommige leden van de groep bekleden bijzondere leerstoelen die gefinancierd worden door maatschappelijke organisaties, zoals de Association of High Care Hospices en het Nationale MS Fonds.
  • Anderen zijn betrokken bij projecten van de CZ verzekeringsmaatschappij, Gemeente Utrecht, psychiatrische zorg, Jeugdzorg en ActiZ.

Lees meer over onderzoeksprojecten waar de leerstoel bij betrokken is.