Leven aan de grens. Reflecties over terminale zorg

Author: Geen reacties
Carlo Leget en Marinus van den Berg

Boekpresentatie

‘De menselijke maat’ in de zorg staat in deze tijden van efficiency en bezuinigingen onder druk. Dat heeft ook gevolgen voor de omstandigheden waarin mensen sterven. Pastor en geestelijk verzorger Marinus van den Berg wisselt in dit nieuwe boek zijn ervaringen uit met theoloog en ethicus Carlo Leget.

Marinus van den Berg werkt in Rotterdam in een verpleeghuis en in een hospice. Iedere dag schrijft hij daarover sterke observaties en overdenkingen; het gaat hem om mensen die leven en werken aan de grens van het leven. Carlo Leget reageert op deze dagelijkse notities. Het resultaat is een kritische dialoog over mensen die het levenseinde naderen en een overtuigend pleidooi voor goede spirituele zorg.

Marinus van den Berg schreef veel succesvolle boeken en is een veelgevraagd spreker op lezingen en symposiums. Rode draad in zijn werk is: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. Carlo Leget is universitair hoofddocent Zorgethiek aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft over stervenskunst en is internationaal betrokken bij de ontwikkeling van spirituele zorg in de laatste levensfase. De aanbieding van dit boek is mede aanleiding voor enkele reflecties over “Leren in de palliatieve zorg”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *