4 – 6 minuten

0 reacties

Het zorgdebat van 28 april j.l. was een groot succes. Het was alweer de vijfde maal dat de vakgroep zorgethiek een zorgdebat organiseerde. Inmiddels kunnen we spreken van een heuse traditie. Goede zorg staat ieder jaar weer centraal, maar de invalshoeken en benaderwijzen van dit concept verschillen door de jaren heen. Om u een overzicht te geven van voorbije jaren heeft de redactie de debatten voor u op een rij gezet.

2007

Woensdag 28 maart – In 2007 was op de Universiteit van Tilburg de aftrap van de het eerste Tilburgse zorgdebat. Een traditie werd geboren!

Menselijke maat moet terug in de gezondheidszorg, zo luidde de titel van het eerste zorgdebat.

Annelies van Heijst (toentertijd als ethica verbonden aan het Departement Religiewetenschappen en Theologie) betoogde dat de marktwerking in de gezondheidszorg een menselijke benadering van de patiënt naar de achtergrond heeft verdrongen.

2008

Woensdag 19 maart en 16 april – Dit jaar is het St. Elisabeth Ziekenhuis de samenwerking aangegaan met de Universiteit van Tilburg en de Gemeente Tilburg om de veranderingen in de gezondheidszorg onder de loep te nemen. Er zijn twee avonden georganiseerd en het zorgdebat vondplaats in de aula van het St. Elisabeth Ziekenhuis.

Het eerste debat ging over de solidariteit tussen jongere en oudere werknemers in de zorgsector. De vraag of ouderenregelingen nog gehandhaafd kunnen blijven op het moment dat een tekort aan ‘handen aan het bed’ is stond centraal. Op 16 april stond de vraag centraal wie er verantwoordelijk gehouden kan worden voor ‘goede zorg’.

2009

Woensdag 1 en 8 april – Dit jaar vond het zorgdebat weer plaats op de Universiteit van Tilburg. Het eerste debat draaide om het thema ‘Moraliseren in de zorg?’, het tweede om het thema ‘Weg met de institutie?’. Uitgangspunt van de vakgroep zorgethiek is dat goede zorg pas goed is als de betrekking tussen patiënt en zorgverlener centraal staat en er afstemming door de zorgverlener tot stand kan komen.

‘Moraliseren in de zorg?’

De sleutelfiguren van deze avond waren dr. Lia van Doorn, lector innovatie maatschappelijke dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht – en prof. dr. Andries Baart, hoogleraar presentie en zorg aan de UvT. Zij gingen met elkaar in debat over de stelling dat instellingen in zorg en welzijn hun professionals in de kou laten staan als het gaat om morele oordeelsvorming. Er wordt weliswaar van professionals verwacht dat zij ingrijpen als het mis gaat, maar wat is ‘mis’? Professionals hebben te maken met een sterk impliciete normering, zonder dat de samenleving het vereiste mandaat bepaalt. Bij excessen gaat de samenleving echter wel morren.

dr. Lia van Doorn en prof. dr. Andries Baart

dr. Lia van Doorn en prof. dr. Andries Baart

‘Weg met de Institutie’

Op de tweede avond ging men met elkaar in debat over de plaats van instituties in de zorg. Deze middag werden er verschillende modellen van fasen in professionele organisatie besproken. Een inhoudelijk uitgebreid verslag van dit zorgdebat is reeds op de site verschenen. Sleutelfiguren in dit debat waren Jos Lamé, bestuurder van Riagg Rijnmond en Frans Vosman, hoogleraar zorgethiek aan de UvT.

Verslag van het debat

Op de voorgrond Jos Lamé en Frans Vosman gespreksleider was Hans van Driel.

Op de voorgrond Jos Lamé en Frans Vosman gespreksleider was Hans van Driel.

2010

Vrijdag 23 april Wat telt als goede zorg?
Deze vraag vormde het startpunt voor een levendig debat dat op vrijdagmiddag 23 april in een Tilburgse collegezaal werd gevoerd. Want hoewel het kwaliteitsdenken de laatste decennia een enorme opgang heeft gemaakt in de gezondheidszorg, zijn er ook de nodige vraagtekens te plaatsen bij de ontwikkelingen van dit machtige systeem. De sleutelfiguren bij deze middag waren prof. dr. Andries Baart (UvT), prof. dr. Harry Kunneman (UvH), prof. dr. Inge Bongers (Tranzo).

Verslag van dit debat

2011

Donderdag 28 april – Dit jaar is de traditie om het zorgdebat in Tilburg te organiseren doorbroken en is gekozen voor een locatie in Utrecht. Met de aankomende overgang van de vakgroep zorgethiek naar de Universiteit van Humanistiek een logische keuze. Daarnaast waren bij de organisatie de in Utrecht gesitueerde Stichting Presentie en de Universiteit van Humanistiek betrokken.

Van de bomen en het bos: innovatieconcepten voor de zorg vergeleken en gewogen

Tijdens dit zorgdebat werden Lean management, Planetree, Menslievende Zorg en Fred Lee besproken en met elkaar vergeleken. Daarnaast werden deelnemers gewezen op het grote scala van zorgconcepten en wat daar de sterke kanten en valkuilen van zijn. Het debat richtte zich met name op bestuurders en beleidsmakers uit de wereld van ziekenhuizen en verpleeghuiszorg.

De sleutelfiguren bij dit zorgdebat waren: prof. dr. Andries Baart, prof. dr. Anne Goossensen, prof. dr. Frans Vosman, dr. Gert Olthuis (allen UvT), drs. Marc Rouppe van de Voort van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, drs. Tim Winkler van het Flevolandziekenhuis in Almere en ‘last but not least’ drs. Karin Lieber bestuurder Actiz en bestuurder Zinzia zorggroep.

Verslag van dit debat

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *