Symposium Autonomie en/of Barmhartigheid

Author: Geen reacties
symposium-VUmc
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 28/01/2016
09:30

Locatie
Vrije Universiteit Amsterdam

Categorieën


Literatuur, levenseinde en geneeskunde

Bij medische beslissingen rond het levenseinde spelen van oudsher de principes van autonomie (van de patiënt) en barmhartigheid (van de hulpverlener) een belangrijke rol. Mede in het licht van actuele kwesties – zoals levensbeëindiging bij dementie, voltooid leven en in de psychiatrie – is de vraag hoe professionals en vrijwilligers in de zorg zich dienen te verhouden tot de doodswens van patiënten. 

Medische beslissingen rond het levenseinde in romans en films

Welke gewicht kan de individuele hulpverlener toekennen aan de wens van de patiënt? Hoe verhouden hulpverlener en patiënt zich tot elkaar bij het bepalen of er nog een reëel behandelingsperspectief voorhanden is? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen, tekortkomingen en risico’s van de Nederlandse wet aangaande levensbeëindiging?

Verhalend

Tijdens het symposium, dat wordt georganiseerd door het VUMC in samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU, willen we deze en andere vragen adresseren vanuit een bijzondere invalshoek, namelijk door middel van de reflectie die romans, speelfilms en andere vormen van kunst (met een verhalend karakter) bieden op levensbeëindiging en, algemener, medische beslissingen rond het levenseinde.

We doen dat door een ochtend met plenaire inleidingen en een middag met workshops over zeven verschillende thema’s, aan de hand van een roman of een film. Elke workshop wordt begeleid door een literator en een medicus en wordt twee keer gegeven.

Interview Arko Oderwald
“Literatuur zegt veel over de werkelijkheid”.

Sprekers

Prof. dr. Arko Oderwald
Bijzonder hoogleraar Literatuur en Geneeskunde, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht en universitair hoofddocent Filosofie en Medische Ethiek, VU medisch centrum, Amsterdam.

Dr. Wouter Schrover, MA
Docent Faculteit der Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam

Overige sprekers zijn: Kristien Hemmerechts, Abdelkader Benali, Mark Boog, Sjaak van der Geest, Ronald Giphart, Cees Hertogh, Jacobien Erdbrink, Christel Grimbergen, Kristien Hemmerechts, Henriëtte van der Horst, Sander Kollaard, Isabella Rossaert, Wouter Schrover, Astrid Vellinga, Martine de Vries, Menno Wigman en Bert Keizer.

Wilt U weten meer weten over de films en boeken die we gaan bespreken in de workshopsGa naar www.literatuurengeneeskunde.nl en zoek onder ‘romans en verhalen’ of onder ‘films en documentaires’ naar de in het programma genoemde werken.

Doelgroep

Het symposium is bestemd voor werknemers in de gezondheidszorg (artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers etc.) betrokken bij levenseindezorg (vrijwilligers hospices, medewerkers van NVVE etc.), onderzoekers, docenten en studenten binnen de geneeskunde en medical humanities. Er is accreditatie aangevraagd en deelnemers ontvangen na afloop een certificaat. Voor accreditatie dient uw BIG-nummer op het inschrijfformulier te worden ingevuld.

Informatie en inschrijven

Voor meer informatie kunt u de folder downloaden of de website bezoeken, waar u zich ook kunt inschrijven. Er kan met iDEAL worden betaald.
De kosten bedragen € 280 (inclusief lunch, borrel en boek over het levenseinde in romans en films). De eerste 30 studenten of aios krijgen € 75 korting.

Voor meer informatie emailen met Ingrid van de Vegte en Jitta Reddingius of hen bellen op 020 444 8444.