Studiedag van OPZ Geel met thema “Dilemma’s en grijze zones in de zorg”

Author: Geen reacties
Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 02/12/2021
08:45 - 16:30

Categorieën


Op donderdag 2 december 2021 organiseert OPZ Geel een studiedag met als thema “Dilemma’s en grijze zones in de zorg”.

De studiedag vindt plaats in Cultuurcentrum De Werft, Werft 32, 2440 Geel. Er is ook de mogelijkheid om enkel de voormiddag te volgen via livestreaming.

Meer info op onze website: https://www.opzgeel.be/nl/agenda/studiedag-opz-geel-dilemmas-en-grijze-zones-de-zorg

__________________________________________________
Met ‘dilemma’s en grijze zones in de zorg’ raken we een thema dat zorgverleners van verschillende disciplines aangaat. Wie namelijk goede zorg wil bieden, wordt er als vanzelf mee geconfronteerd. Zo worden zorgverleners uitgedaagd om de automatismen en routines van de eigen comfortzone los te laten. Om bij dilemma’s en spanningsvelden uiteindelijk een bepaalde keuze te maken. Om bij grijze zones, waar geen duidelijke regels gelden, risico’s te durven nemen. Vaak gaat de confrontatie gepaard met morele stress en een basisgevoel van onmacht. Wanneer men echter de uitdaging aangaat, kan men dit basisgevoel wel keren en uiteindelijk komt men dichter bij de kern van goede zorg. (klik hier om de volledige visietekst te lezen).
Programma

Hieronder vindt u het uurschema van de studiedag terug. Voor de abstracts van de verschillende lezingen en keuzesessies kunt u op deze pagina terecht. Verdere informatie bij de dagvoorzitter: dr. Walter Krikilion, psychotherapeut en theoloog, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel, coördinator van de jaarlijkse studiedagen van het OPZ Geel, tel. + 32 (0)14 57 93 18 of walter.krikilion@opzgeel.be.

8u45 – Ontvangst en registratie

Plenaire lezingen

9u30 – Verwelkoming door Pieter Jans, administrateur-generaal OPZ Geel.

9u35 – Inleiding door dr. Walter Krikilion, dagvoorzitter, psychotherapeut en doctor in theologie, stafmedewerker patiëntenzorg, auteur van ‘Geestelijke gezondheidszorg in het licht van zingeving en spiritualiteit’ (Garant, 2012) en ‘Zingeving bij herstel: helende perspectieven in dialoog’ (Garant, 2019).

9u45 – Keuzes maken voor een veel betere gezondheidszorg: geïntegreerde zorg als integraal antwoord op pijnpunten en spanningsvelden.
Dr. Ri De Ridder, algemene arts, is oprichter van en was als huisarts actief in het wijkgezondheidscentrum De Sleep te Gent, auteur van ‘Goed ziek: hoe we onze gezondheidszorg veel beter kunnen maken’ (Van Halewyck, 2019), voormalig hoofd van de Dienst geneeskundige verzorging van het Riziv, Expert Covid in de Beleidscel van de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

10u20 – ‘Kom binnen en zet u’: filosofisch-ethische reflecties over menselijke waardigheid, het goede leven, spanningsvelden en het pluisbloemeffect van ethiek in de zorg.
Prof. Dr. Yvonne Denier, filosoof, ethicus, geassocieerd professor aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven, stafmedewerker ethische thema’s bij Zorgnet-Icuro en als zodanig mee verantwoordelijk voor ethische visieontwikkeling in de Vlaamse zorgorganisaties, auteur van ‘Het pluisbloemeffect: hoe ethiek in de zorg aanstekelijk werkt’ (LannooCampus, 2021).

10u55 – Vragenronde met Ri De Ridder en Yvonne Denier.

11u10 – Pauze

11u35 – Mentale gezondheid als voorwaarde voor goede zorg en als bron van veerkracht.
Prof. dr. Walter Sermeus, verpleegkundige, doctor in de maatschappelijke gezondheidszorg, gewoon hoogleraar aan het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgsBeleid van de KU Leuven en programmadirecteur van de master management en beleid van de gezondheidszorg.

12u30 – Middaglunch

13u30 – Keuzesessies – eerste reeks

Sessie 1: Zorg voor ongedwongenheid: dilemma’s en grijze zones in het streven naar veilige psychiatrische zorg.
Nele Alderweireldt, psychiatrisch verpleegkundige Behandeleenheid 2 Volwassenen OPZ Geel, Nick Mariën, psychiatrisch verpleegkundige Dagkliniek Jongeren OPZ Geel, Hanne Verhulst, psychiatrisch verpleegkundige Opname-eenheid Ouderen OPZ Geel, en Tinne Vromans, psychiatrisch verpleegkundige Behandeleenheid 2 Volwassenen, lid van het ECHO-team (eerste collegiale hulp en opvang), lid FiST (Firefighter Stress Team) Vlaanderen. Ze zijn allen in OPZ Geel actief als referentiepersoon Zorg voor Ongedwongenheid en verzorgen de sessie in samenwerking met een ervaringsdeskundige.

Sessie 2: ‘50 tinten grijs’: een kwestie van durven in de zorg voor kind en context.
Kirsten Claessens, psychologe Reguliere K-dienst divisie Jongeren OPZ Geel, Nicky Theunis, verpleegkundige Reguliere K-dienst/Leefgroep Kids, en Luce Van Dingenen, verpleegkundige Reguliere K-dienst/Leefgroep Tieners.

Sessie 3: Dilemma’s en spanningsvelden in de begeleiding van vragen rond het levenseinde.
Dr. Ilse Decorte, algemene arts divisie Ouderen OPZ Geel, arts Palliatieve zorg Jessa Ziekenhuis in Hasselt en actief in de Werkgroep Palliatieve zorg & psychiatrie (Palliatieve Zorg Vlaanderen).

Sessie 4: Over verslavingszorg in de Kempen en grijze gebieden in de zorg.
Bert Lodewyckx, psychiatrisch verpleegkundige en systeempsychotherapeut, teamcoördinator Dagkliniek Ouderen OPZ Geel, Dieter Mols, kinesitherapeut, gemeenteraadslid en actief in het jeugdwerk in Balen, en Greet Pauwels, jeugdfunctionaris bij vrijetijdscentrum De Kruierie in Balen. De sprekers zijn actief in de Lokale Stuurgroep Alcohol en Drugs (LSAD) van de gemeente Balen. Zij verzorgen de sessie in samenwerking met een ervaringsdeskundige.

Sessie 5: Het ABC als houvast in de grijze mist: de zelfdeterminatietheorie als basis voor aansturing en ondersteuning van zorgprofessionals.
Joeri Van Looy, klinisch psycholoog en oplossingsgericht systeemtherapeut, coördinator Dagkliniek Volwassenen OPZ Geel. Beide teams van de Dagkliniek werkten veerkracht-ondersteunende programma’s uit voor de semi-residentiële begeleiding van cliënten.

14u45 – Pauze

15u15 – 16u30 Keuzesessies – tweede reeks

16u30 – Informele afsluiting
Praktische informatie

De studiedag wordt fysiek georganiseerd overeenkomstig de dan geldende covid-maatregelen. Het totale aantal aanwezigen is beperkt tot 200. Het dragen van een mond-neusmasker en het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen, zijn sowieso verplicht.
Er is ook de mogelijkheid om enkel de voormiddag te volgen via livestreaming.

De studiedag staat open voor artsen, psychologen, therapeuten, pedagogen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, counselors, pastores en consulenten uit diverse religies en levensbeschouwingen en verder voor belangstellenden in brede zin.

Voor artsen is accreditering aangevraagd.

De studiedag grijpt plaats in Cultuurcentrum De Werft – Werft 32 – 2440 Geel. U kunt de routebeschrijving raadplegen via Google Maps. Voor informatie omtrent parkeren in Geel verwijzen we naar de website van de stad Geel.
Inschrijven en betalen

Deelname aan de fysieke studiedag bedraagt € 75 inclusief broodjeslunch. Studenten in opleiding tot een zorgberoep betalen € 50. Voor de livestreaming (enkel voormiddag) betaalt u € 15.

U kunt zich inschrijven via het online formulier:

Schrijf u hier in voor de fysieke studiedag (ganse dag)
Schrijf u hier in voor de livestream (enkel voormiddag)

Inschrijvingen worden definitief bevestigd na ontvangst van het online inschrijvingsformulier én het inschrijvingsgeld. Uiterste inschrijvingsdatum is 25 november 2021.

U kunt betalen door overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE27 3751 1174 3473 – BIC: BBRU BEBB (OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4, 2440 Geel) met vermelding van “Studiedag OPZ Geel – naam deelnemer(s) – organisatie”. Voor betalingen uit het buitenland: Swiftcode BBRU BEBB.

Voor verdere informatie met betrekking tot inschrijven en betalen kunt u terecht bij Sofie Smeulders, tel. 014 57 93 02 of e-mail: sofie.smeulders@opzgeel.be.