Promotie Klaartje Klaver

Author: Geen reacties
Dissertatie Klaartje Klaver
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 01/04/2016
14:00 - 16:00

Locatie
Tilburg University

Categorieën


Klaartje Klaver MSc onderzocht de afgelopen jaren voor haar promotie-onderzoek aandacht.
Goede zorg is meer dan enkel vaktechnische perfectie. Zorg draait ook om erkenning en het gevoel gezien te worden. En bovenal, goede zorg kan niet bestaan zonder goede aandacht, stelt Klaartje Klaver in haar proefschrift.

De promotie is op 1 april 2016, om 14:00 uur aan de Tilburg University, in de Aula van het Cobbenhagengebouw (ingang via Koopmansgebouw).

Zij deed onderzoek naar aandacht op de afdeling Oncologie van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg in het kader van het programma Het Liefste Ziekenhuis (2009-2014). Klaver brengt aandacht in beeld als een dynamisch verschijnsel dat niet samenvalt met de houding of psyche van zorgverleners, maar dat door de bredere context wordt bepaald.
De afgelopen jaren heeft Zorgethiek.nu regelmatig aandacht besteedt aan het onderzoek van Klaver. 

Titel: Dynamics of attentiveness in care practices at a Dutch oncology ward
Promotores: prof. dr. A.J. Baart, prof. dr. J.E.J.M. van Heijst


Lees ook het interview met Klaartje Klaver over haar promotie-onderzoek.

Aandacht voor aandacht

“De huidige gezondheidszorg in Nederland is gecompliceerd. Het is een ingewikkeld geheel dat van allerlei kanten onder druk staat. Vrije, weldadige aandacht is helaas geen vanzelfsprekendheid: het wordt beïnvloed door de context waarin zorg plaatsvindt. De zorgethische literatuur noemt die invloed van de context regelmatig, maar op welke specifieke manieren contextuele factoren invloed hebben op aandachtige zorg blijft grotendeels oningevuld.

Om inzicht te krijgen in de structurele factoren die te maken hebben met aandacht in de zorgpraktijk, en in de manieren waarop deze factoren de verbinding van aandacht en zorg onder druk zetten, doe ik empirisch onderzoek naar aandacht in het Elisabeth ziekenhuis te Tilburg. Mijn onderzoek is kwalitatief van aard en als methoden gebruik ik vooral participerende observatie en interviews. Ik kijk mee met verpleegkundigen en artsen tijdens patiëntencontacten en wil tevens een beeld krijgen van de bredere context waarbinnen dat contact plaatsvindt.” (Klaver, 26/04/2010)

Een zorgethisch perspectief op goede aandacht

“Aandacht hebben doe je door waar te nemen en te interpreteren. Je ziet of hoort iets en begrijpt dat op een bepaalde manier. Het goede van aandacht zit in de aandacht: in het waar nemen en interpreteren. Aandacht kan zien en dat is nodig (voor goede zorg), maar ook goed op zichzelf. Vanuit de zorgethiek gaat de interesse vooral uit naar ervaren aandacht. In die betekenis heeft aandacht twee onmisbare actoren: een gever en een ontvanger. Wat aandacht is in de ogen van de zorgverlener hoeft niet als aandacht ervaren te worden door de zorgontvanger. Wat er op dat snijvlak gebeurt, is een van de vragen van mijn onderzoek.” (Klaver, 08/07/2012)