Symposium VPTZ en Oratie Anne Goossensen

Author: Geen reacties
Anne Goossensen
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 16/06/2016
12:00 - 18:30

Locatie
Pieterskerk

Categorieën


Waardig weerloos worden – Reflecties op de waarde van vrijwilligers bij het levenseinde.

Symposium

VPTZ organiseert, voorafgaand aan de oratie van prof. dr. Anne Goossensen een symposium over de toegevoegde waarde van vrijwilligers in de palliatieve zorg. In welke termen zijn de opbrengsten van hun bijdrage het beste te begrijpen? De palliatieve zorg ontwikkelt zich snel, en transparantie over resultaten is nodig om mee te tellen als partij in dit complexe veld. Tegelijkertijd is duidelijk dat vrijwilligers geen professionals zijn, en dit ook niet moeten worden. Er zijn dus nieuwe begrippen nodig om te verwoorden wat zij kunnen betekenen.

Op deze middag reflecteren we vanuit verschillende invalshoeken op passende begrippen om de opbrengsten van vrijwilligers in de palliatieve, terminale zorg uit te drukken. De uitdaging daarbij is om het relationele karakter van die bijdrage te erkennen én recht te doen aan de levensfase van cliënten. Zou een nieuwe invulling van het begrip waardigheid – cruciaal voor patiënten – misschien mogelijkheden bieden om de waarde van vrijwilligers rondom het levenseinde opnieuw te doordenken? We benaderen dit vraagstuk vanuit narratief, kunstzinnig, sociaal-wetenschappelijk, gezondheids-economisch, zorgethisch en filosofisch perspectief.

Prof. dr. Carlo Leget is de dagvoorzitter. Het symposium start om 13:00 (inloop vanaf 12:00). Bekijk hier het hele programma.

Aanmelden

Vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders van organisaties die lid zijn van VPTZ Nederland kunnen zich via hun coördinator aanmelden met het online aanmeldsysteem van de vereniging.
Bent u geen lid van VPTZ Nederland en heeft u belangstelling om het symposium of de oratie bij te wonen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie: info@vptz.nl.

Gezien het beperkte aantal plaatsen in de Pieterskerk hanteren we het principe vol=vol!

Oratie

De middag wordt afgesloten met de oratie van Anne Goossensen, vanaf 16:15.

Prof. dr. Anne Goossensen, vanwege VPTZ Nederland benoemd tot bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg aan de Universiteit voor Humanistiek, zal op donderdag 16 juni 2016 haar ambt aanvaarden, door het uitspreken van een inaugurele rede getiteld:

Naar de poëtica van de ander. Waarde van vrijwilligers in de palliatieve zorg.

De plechtigheid begint om 16.15 uur precies in de Pieterskerk, Pieterskerkhof 5 te Utrecht (dus niet in de Aula van de Universiteit Utrecht). Aansluitend zal er een receptie zijn in de kantine van de Universiteit voor Humanistiek.

“Goossensen zal met VPTZ Nederland de komende jaren onderzoek doen naar kwaliteit van relaties bij vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg en naar ervaringsthema’s die zich daarin voordoen, zoals eenzaamheid, kwetsbaarheid en machteloosheid. De zorgethische theorieën, waarin onderzoekers van de leerstoel Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek zich hebben gespecialiseerd, zijn bij uitstek geschikt om te reflecteren over de waarde en kwaliteit van vrijwilligerswerk. De focus op relaties geeft een impuls om patiënten nog meer recht te doen en om bij te dragen aan waardig sterven. Ook biedt dit kansen om meer en betere bruggen te slaan met de beroepsmatige zorg.” VTPZ