Top

NEON congres 2018

NEON congres: Ruimte voor Ethiek

Datum/Tijd
Date(s) - 01/06/2018
10:00 - 17:00

Locatie
Abrona

Categorieën


Kwaliteit van ethiekondersteuning in zorginstellingen

Hoe organiseer je tijd voor reflectie op ‘goede zorg’? Wat kan je doen om de kwaliteit van de aanwezige ethiekondersteuning te verbeteren? Wat zijn succesvolle activiteiten en hoe ga je om met de uitdagingen die je tegenkomt? Wat is jouw plaats in de organisatie als ethiekondersteuner? Deze vragen staan centraal tijdens het jaarlijkse NEON congres op 1 juni 2018.

Het Netwerk EthiekOndersteuning Nederland (NEON) is het landelijk netwerk voor professionalisering van ethiekondersteuning. Onder ethiekondersteuning vallen alle activiteiten die medewerkers helpen bij het hanteren van ethische vragen. Denk aan een commissie ethiek, het moreel beraad of de consulent ethiek. NEON brengt organisaties, instanties en mensen bij elkaar die reflectie op waarden en normen concreet, zichtbaar en voelbaar willen maken op verschillende niveaus van de organisatie. Daarin is het streven het onderling leren en ontwikkelen te faciliteren en te stimuleren.

NEON doet dat op vele manieren, bijvoorbeeld door uitwisseling van best practices via de website en in workshops, de publicatie van het Handboek Ethiekondersteuning in 2016, en ook via onderzoek. Ongeacht wat ze doen: participatie en gezamenlijkheid is sinds de oprichting het sleutelwoord! Vanuit die grondgedachte is het dan ook een groot genoegen je uit te nodigen voor het jaarlijkse NEON-congres. Daar delen we ideeën, ervaringen, bevindingen en resultaten.

Het afgelopen jaar zijn vanuit NEON 22 ‘KwaliteitsPeilers’ van 11 verschillende zorgorganisaties bij elkaar op bezoek geweest. Samen keken ze in elkaars’ keuken om al doende te leren wat sterke en minder ontwikkelde punten in hun ethiekbeleid waren. Hun ervaringen vormen het startpunt van het NEON-congres 2018. De KwaliteitsPeilers delen hun bevindingen in een waaier van workshops. Aansluitend volgt een zaalgesprek tussen alle aanwezigen: ethiekondersteuners, bestuurders, managers, deelnemers/gebruikers ethiekondersteuning. Gezamenlijk onderzoeken we verschillende perspectieven op kwaliteit.

Sprekers

We zijn verheugd over de medewerking van gerenommeerde sprekers waaronder:

Femke Halsema (voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland), René ten Bos (filosoof; Radboud Universiteit Nijmegen en Denker des Vaderlands) en Menno de Bree (filosoof en columnist bij het Financiële Dagblad; Universitair Medisch Centrum Groningen) zullen op geheel eigen wijze ons gezamenlijke denkproces aanjagen.

Onze bezoekers

Je bestuurt, geeft leiding, faciliteert moreel beraad, bent lid van de commissie ethiek of zit deze
commissie voor, werkt als consulent ethiek, bent geïnteresseerd in ethiek, loopt warm voor een
bottom-up ontwikkeling van kwaliteitskenmerken? Wees zeer welkom op dit bijzondere congres en
meld u aan! Wanneer je 4 collega’s meeneemt, heeft de 5e persoon gratis entree!

Informatie

NEON Congres vrijdag 1 juni 2018.

Comments are closed.