Neon Congres 2019

Author: Geen reacties
neon congres 2019
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 07/06/2019
10:00 - 17:00

Locatie
ACHMEA

Categorieën


Zorg voor Zorg

Bezoekers van het NEON congres 2018 droegen het thema mantelzorgers in de context van professionele zorgverlening en de rol van ethiekondersteuning aan. Hoe ligt de balans tussen rollen en taken van zorgverleners, patiënt/cliënt, mantelzorger, management en directie? Wat kunnen z/we van elkaar verwachten, wat niet? Hoe ziet het vaak onzichtbare leven en werk van mantelverzorgers eruit? Wat betekenen grote concepten zoals zelfsturing en participatie eigenlijk?! Waar beginnen en waar eindigen verantwoordelijkheden? Samen onderzoeken we de rol van de ethiekondersteuning in dit domein. Ook de zorg voor de zorgmedewerkers staat centraal dit congres: in welk opzicht draagt de ethiekondersteuning daartoe bij? Welk beroep wordt daarmee gedaan op de organisatie en de organisatorische context?

Fantastische sfeer, inhoudelijk krachtig programma

Velen van jullie kennen de sfeer van de NEON congressen inmiddels: informeel, toegesneden, inhoudelijk sterk en dicht op de praktijk.

De congrescommissie van het NEON is hard aan het werk om het programma voor het komende NEON-congres vorm te geven. Er is veel interesse en we hebben al van verschillende mensen vragen gehad over de invulling van het programma. Op dit moment ligt er een uitnodiging bij de bewindspersonen van VWS. We hopen van harte dat die in de gelegenheid zijn om te komen voor een tintelend zaalgesprek!
Daarnaast verwelkomen we onder meer dr. Dorothea Touwen, beleven we de vertolking van een uit-het-leven-gegrepen mantelzorgdilemma en is er een scala aan workshops.

Workshops

Hoewel het nog enkele weken duurt voordat we het definitieve programma met jullie kunnen delen, kunnen we al wel een voorproefje van de workshops geven. Er zijn twee workshops over de participatie van patiënten en naasten in klinische ethiekondersteuning. Eén vanuit een Nederlands perspectief en één vanuit internationaal perspectief. Twee andere workshops richten zich op specifieke zorggebieden, namelijk zorg voor mensen met dementie en voor mensen in een palliatief traject. In deze workshops is er aandacht voor het belang van (beeld)taal in ethiekondersteuning en de toepassing van beeldverhalen in morele counseling.

Verder zijn er workshops over ‘just culture’, normvervaging (bij jezelf en anderen) en over hoe organisaties de bij hen aangesloten mantelzorgers moreel kunnen ondersteunen. En je kunt uiteraard de ‘usual suspects’ verwachten: SWOT-analyse van de ethiek in je eigen organisatie, ethiekbeleid en kwaliteitsnormen en intervisie voor gespreksleiders.

Mocht je, tot slot, nog een aanvullend idee hebben voor een workshop, dan ben je van harte uitgenodigd die nog in te dienen.

Inschrijven

Aarzel dus niet en schrijf je in, zeker nu je nog gebruik kunt maken van de early bird- regeling: tot 15 april geldt een flinke korting op de toegangsprijs! Weet je van harte welkom!

www.hetneoncongres.nl