Doing Diversity

Author: Geen reacties
doing diversity
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 25/09/2019
10:30 - 15:00

Locatie
Botanische tuin Zuidas

Categorieën


Op 25 september 2019 om 15:45 verdedigt Hannah Leyerzapf haar proefschrift ‘Doing Diversity’, tot stand gekomen dankzij een ASPASIA laureaat toegekend aan prof. Tineke Abma (Amsterdam UMC, locatie VUmc). Voorafgaand vindt een symposium plaats.

Rationale

Super-diversiteit is de nieuw norm, zeker in de metropool van Amsterdam. Amsterdam UMC, maar ook andere UMC’s en zorginstellingen, en de VU ontwikkelen diversiteitsbeleid om recht te doen aan culturele diversiteit van haar patiëntenpopulatie, medewerkers en studenten.

In de dagelijkse praktijk blijkt het niet eenvoudig om diversiteit handen en voeten te geven. Diversiteit geeft vaak ongemak. Dat heeft niet zozeer te maken met onwil of gebrek aan kennis, maar veel meer met impliciete regels en normen, bijvoorbeeld over wat een goede professional is. Dat is ook de conclusie van het proefschrift: Diversiteit gaat niet zozeer over de ander, maar vooral over onszelf.

In dit symposium willen we daarom dieper ingaan op die vaak impliciete en onbewuste regels en normen. Hoe wordt diversiteit beleefd en hoe geven mensen er vorm aan in interactie met elkaar? We reflecteren op individuele verhalen, de betekenis van diversiteit voor professioneel leiderschap en hoe zorgorganisaties inclusie kunnen bevorderen.

Keynote

Prof.dr. Philomena Essed (Antioch University VS) heeft een internationale reputatie op het gebied van diversiteit. Zij schreef oa. Gendered Preferences in Racialized Spaces: Cloning the Physician. Naast exclusie, richtte zij zich op inclusiemechanismen in de medische opleiding. In haar key-note reflecteert zij op de ontwikkelingen en uitdagingen rondom diversiteit.

Opening door dr. Rashmi Kusurkar (VUmc SMS) en prof.dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee (Chief Diversity Officer VU)

Panel 1 – Waarom is diversiteit vaak ongemakkelijk? En voor wie?
Prof.dr. Roland Laan (Radboud UMC), dr. Rashmi Kusurkar (VUmc SMS), prof.dr. Maurice Crul (VU), prof.dr. Hugo Letiche (University of Leicester/UvH), prof.dr. Saskia Peerdeman (vice-decaan Amsterdam UMC, locatie AMC).

Panel 2 – Wat kunnen we doen om diversiteit te bevorderen?
Drs. Joris Rijbroek (ISR VU), dr. Tim Forouzanfar (klankbordgroep Interculturalisatie VUmc), drs. Nicolette Donkersloot (Amstel Academie), dr. Gönül Dilaver (UMC Utrecht), dr. Waiel Alkhateeb (Haaglanden MC), studenten faculteitscommissie MFVU-DOCS.

Korte film Variations on White
Dr. Maaike Muntinga en drs. Lina Issa, Art Partner, ikv. Comenius Teaching Fellow 2017.

Dit symposium wordt georganiseerd door prof.dr. Tineke Abma, dr. Petra Verdonk (VUmc) en prof.dr. Halleh Ghorashi (VU). In samenwerking met Christa Boer (directeur VUmc SMS) en Joris Rijbroek (directeur ISR VU).