Dicht op de huid

Author: Geen reacties
Dicht op de Huid
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 25/11/2016
10:00 - 16:00

Locatie
Bergkerk

Categorieën


Op 25 november wordt er in de Bergkerk te Amersfoort het symposium: Dicht op de Huid georganiseerd. Op dit symposium wordt het thema verkend: ‘Lichamelijkheid / tederheid en ouderdom’.

Het project ‘Onder de Vijgenboom, zin in de ouderdom’ probeert op een eigentijdse wijze ouderdom en zingeving te combineren door het organiseren van film/poëzie/kunst en filosofie en spiritualiteits-kringen.

Op dit symposium verkennen we het thema ‘lichamelijkheid en ouderdom’.
De Amerikaanse filosofe Sandra Lee Bartky verbindt het woord ‘huidhonger’ met ouderen die door het verlies van hun partner vaak ook intimiteit missen.
De Nederlandse filosoof Ton Lemaire brengt lichamelijkheid met tederheid in verband waardoor de kwetsbaarheid van de (oudere) ander erkend wordt.
De joodse filosoof Levinas stelt dat liefkozen liefhebben is zonder (de ander) te hebben.

Tederheid, lichamelijkheid en huidhonger verwijzen naar intimiteit, aanraking, genegenheid en nabijheid. Tegelijk klinken er ook andere betekenissen door zoals: gemis, schroom, schaamte, kwetsbaarheid, grensoverschrijding en misbruik.

Het thema ‘Dicht op de huid’ benaderen wij vanuit de filosofie, theologie, kunst en de zorgethiek.

Sprekers

  • Désanne van Brederode (filosofie) spreekt over het gegeven dat wij niet alleen een lichaam hebben maar ook een lichaam zijn. Is er een filosofie denkbaar waarin lichamelijkheid doordacht wordt?
  • Sytze de Vries (theologie) onderzoekt of er een theologie van tederheid mogelijk / wenselijk is. Hoe resoneren deze inzichten in de ouderdom?
  • Els van Wijngaarden (zorgethiek) verbindt lichamelijkheid met zorgethiek. Hoe verhouden nabijheid en distantie zich in een zorgrelatie?
  • René Rosmolen (kunst) laat de verbeelding van de huid in de schilderkunst zien. Hoe geven   schilders als Lucian Freud en Sam Drukker vorm aan lichamelijkheid en ouderdom?
  • Theater Draad sluit de dag af met een terugspeel theatervoorstelling over ‘dicht op en onder de huid’.

Ouderen van harte welkom! Daarnaast iedereen met belangstelling voor deze levensfase, zoals professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de lokale politiek en studenten.

Informatie

  • Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van  € 65, – (studenten € 45, -) op rekeningnummer NL40INGB0008 2419 72, t.n.v. Stichting  Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 25 november”.
  • Accreditatie VGVZ: 1 punt in de categorie vakbekwaamheid.
  • Accreditatie PKN: 0,25 studiepunt
  • Nadere informatie: Bergkerk (033 – 4617917), ds. Jan van Baardwijk (033 – 4613767), ds. René Rosmolen (033 – 4801553)
  • Website Bergkerk.nl