CURA conferentie 2019

Author: Geen reacties
CURA - palliatieve zorg
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 19/09/2019
16:00 - 20:00

Locatie
Aristo Conference Centre

Categorieën


Moreel lastige situaties in de palliatieve zorg

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de CURA (eind)conferentie op 19 september 2019. Tijdens deze conferentie:

  • vieren en delen we de resultaten uit ons onderzoek;
  • kijken we concreet hoe u CURA kan toepassen binnen uw organisatie (onderwijs én praktijk);
  • kijken we naar de toekomst: hoe gaan we verder met CURA in onderzoek, onderwijs en praktijk? Welke rol kunt u daar desgewenst in spelen?

Workshops

  • Workshop 1: Introductie: Oefenen met CURA als deelnemer. Deze workshop is speciaal voor mensen die nog geen ervaring hebben met CURA.
  • Workshop 2: CURA in onderwijs
  • Workshop 3: CURA in de praktijk

CURA

We ontwikkelden een instrument ter ondersteuning van verpleegkundigen en verzorgenden bij morele dilemma’s in palliatieve zorg. De methodiek heet ‘Cura’, de Latijnse naam voor de godin van de zorg. Ook betekent cura in het Latijn, zowel ‘zorg’ (in de zin van praktische zorg) als ‘bezorgdheid’. Daarmee benadrukt het woord dat het verlenen van zorg en de zorgen die je kunt hebben als je twijfelt of er wel goede zorg wordt gegeven met elkaar verstrengeld zijn. De letters van CURA representeren elk een stap van een methode die je kunt nemen als iets je dwarszit. Zeer kort gaat het om volgende stappen: C – Concentreren U – Uitstellen R – Reflecteren A – Actie ondernemen.

CURA biedt ondersteuning bij moreel lastige situaties in de palliatieve zorg. CURA is speciaal ontwikkeld voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Zorgverleners in de palliatieve zorg krijgen vaak met morele dilemma’s te maken. De confrontatie met morele dilemma’s kan belastend zijn en ‘moral distress’ met zich mee brengen. Tegelijkertijd is sensitiviteit voor morele dilemma’s en een goede omgang hiermee een belangrijk element van goede palliatieve zorg. Zeker als je zoals verzorgenden en verpleegkundigen in zelfsturende teams werkt waarin er weinig overlegmomenten zijn of wanneer je vaak alleen ‘aan het bed’ staat en met een hoge werkdruk te maken hebt. Toch is ondersteuning bij de omgang met deze dilemma’s lang niet altijd aanwezig.

Informatie

  • De conferentie is gratis. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar cura@vumc.nl Vermeld hierbij uw naam, functie, organisatie en of u al ervaring heeft met CURA. Maak s.v.p. ook een keuze uit één van de workshops.
  • Het project en meer informatie over de eindconferentie.
  • Het programma