18e congres ‘Zorgen in de Geriatrie’

Author: Geen reacties
geriatric giants
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 31/05/2018
09:00 - 17:30

Locatie
Kasteel Rijckholt

Categorieën


Positieve gezondheid: ouderenzorg vanuit een ander perspectief

Op donderdag 31 mei 2018 organiseren de Limburgse Geriatric Giants weer hun jaarlijks congres “Zorgen in de geriatrie” in Koetshuis kasteel Rijckholt. In deze 18e editie zal positieve gezondheidszorg centraal staan.
Tijdens het congres zal de zorg niet ver van het spreekwoordelijke bed gezocht worden. Een van de belangrijkste activiteiten in de zorg voor kwetsbare ouderen is een goede basiszorg! Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze patiënten / bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven? Hoe kunnen we anders kijken naar functioneren, of naar de zorg? Is een kwetsbare oudere nu een patiënt met alleen maar beperkingen, of, …. is het een mens die toch nog rest capaciteit heeft? Vaak worden deze oudere patiënten in de literatuur beschreven als fragiel of te wel frail. Maar waarom fragiel? Kunnen we dit niet positiever labelen door dit veerkracht te noemen? Daarnaast is het leven eindig, maar …. wanneer houdt het nu echt op? Hoe denken ouderen nu over deze laatste levensfase? Onderwerpen zullen in direct verband worden gebracht met de dagdagelijkse praktijk van verzorgenden, verpleegkundigen en paramedici. Het congres beoogt handreikingen te geven voor de praktijk.

De organisatie heeft weer een aantal vooraanstaand sprekers en experts uit het hele land weten te boeken voor dit congres. Kortom, dit mag je niet missen!

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd voor verpleegkundig specialisten bij VenVN.

Sprekers
‘Van zorgen voor… naar zorgen dat…’:  Dr. Silke Metzelthin,  Universiteit Maastricht
Bewegen is één van de essentiële pijlers van ons leven. Inactiviteit oftewel bewegingsarmoede wordt vaak gezien als het nieuwe roken. Dit geldt zeker ook voor kwetsbare ouderen die, om welke reden dan ook, uit balans raken voor wat betreft hun zelfredzaamheid. Dit wordt mede veroorzaakt doordat zorgmedewerkers, met alle goede bedoelingen, steeds meer dagelijkse handelingen van deze kwetsbare ouderen overnemen. ‘Function Focused Care’ is een aanpak die professionals helpt om cliënten actief te laten deelnemen aan dagelijkse (beweeg)activiteiten met als doel het voorkomen van vermijdbare functionele achteruitgang. Dr Silke Metzelthin zal ons meenemen in de wereld van de function focussed care.
 
Positieve gezondheidszorg: Dr. Machteld Huber, huisarts, onderzoeker, institute for Positive Health
In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Je spreekt hun bron van veerkracht aan. Steeds meer  professionals vinden in Positieve Gezondheid de sleutel om dat wat vastloopt in de zorg te verbeteren. Of het nu gaat om spreekuren, beleidskeuzes of de zorg voor patiënten.
Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.
Machteld Huber zal een van de keynote speakers zijn tijdens het congres. Dr. Huber is initiatiefnemer van iPH, voormalig huisarts en onderzoeker. Geïnspireerd door haar eigen ervaring met ziekte, ontwikkelde zij in 2011 een nieuw, dynamisch concept van gezondheid. In 2012 ontving zij daarvoor een ZonMw-Parel en in 2014 promoveerde zij in Maastricht. In 2015 werd zij uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheidszorg.

Een voltooid leven: Dr. Els van Wijngaarden; Universiteit voor Humanistiek (onderzoeksgroep zorgethiek)
Het onderwerp staat de afgelopen jaren volop in de belangstelling. Maar wat bedoelen mensen eigenlijk met deze ogenschijnlijk mooie woorden? Voor haar wetenschappelijk onderzoek naar deze thematiek sprak Els van Wijngaarden met ouderen die hun leven ‘voltooid’ achten. Hoewel ze niet terminaal of psychiatrisch ziek zijn, lijden ze aan het leven en hebben ze het gevoel dat ze domweg zitten te wachten op de dood. Er zit voor hen maar één ding op: de controle terugpakken. Het zelfverkozen levenseinde als vlucht vooruit. Els van Wijngaarden (1976)  is als universitair docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek (onderzoeksgroep zorgethiek). Ze is gepromoveerd op onderzoek naar voltooid leven waarvoor zij de Erasmus Dissertatieprijs toegekend kreeg. Ook schreef zij hierover een boek: Voltooid leven, over leven en willen sterven, Atlas Contact, 2016.

Voeding bij kwetsbare ouderen. Hypes, do’s en dont’s Professor Dr. Fred Brouns, emeritius hoogleraar ‘Health Food Innovation’, Universiteit Maastricht.
‘Mensen worden gek gemaakt door de media en ze geloven iedereen die zich al expert presenteert, terwijl de echte experts nauwelijks geloofd worden. ’Het is vaak lastig om als echte deskundige via social media tegenwicht te bieden aan alle onzin die er beweerd wordt’. Mensen zijn op zoek naar hun eigen waarheid en als er heel veel tegenstijdige zaken beweerd worden, kiezen voor wat hen het beste uitkomt! En dat is meestal niet de genuanceerde boodschap die wij als wetenschappers verkondigen. De waarheid is zelden sexy.’ Gezonde voeding lijkt een hype, maar is alles wel zo gezond? Hebben we de super-foods wel nodig? En hoe is dat bij de kwetsbare ouderen? Professor Dr. Fred Brouns zal ons meenemen in de wondere wereld van de voeding.

Veerkracht en kwaliteit van leven; Janneke van Pijpen
Veerkracht is een thema wat in de wetenschap veel wordt onderzocht. Geconfronteerd worden met de consequenties van oud(er) worden vraagt om aanpassing- en verandervermogen. Relevant daarbij is de veerkracht (‘resilience’) van ouderen. Veerkracht gaat over het omgaan met risico’s. Oud worden is op zichzelf geen risico, maar gevolgen van oud worden zijn dat vaak wel. Oud worden gaat veelal gepaard met verlies van fysieke, emotionele en sociale mogelijkheden en kansen. Door (inzet van) veerkracht kan beter omgegaan worden met dat verlies of kan in sommige situaties het verlies worden voorkomen.
Welke veerkracht hebben mensen om met risico’s van verlies om te gaan? Hoe ziet die veerkracht er uit; zijn daar algemene tendensen in te zien? Wat zijn dan de manieren om inzicht te krijgen in die veerkracht? Hoe ontwikkelt veerkracht zich? Is veerkracht te beïnvloeden, en kan veerkracht worden aangevuld?

Het congres is helaas volgeboekt.