Categorie: Psychiatrie

Met Plato en Descartes, die vonden dat geest van het lichaam waren gescheiden, zijn fenomenologische studies het niet eens, maar in de dagelijkse gezondheidszorg worden deze nog steeds gescheiden. In dit dossier ligt de focus op de geestelijke gezondheidszorg.

Subcategoriën: