Categorie: Onderwijs

Wanneer er wordt gesproken over zorgethiek denkt men niet vanzelfsprekend aan het onderwijs, maar ook binnen het onderwijs is zorg aanwezig. Zo is er bijvoorbeeld tussen leraar en leerling, onderwijzer en scholier, docent en student sprake van een zorgafhankelijke situatie en staan zij met elkaar in relatie. Daarnaast worden beide partijen gevormd binnen het instituut onderwijs en heeft de complexiteit van de laatmoderne tijd invloed op het onderwijssysteem en diens betrokkenen. In het dossier Onderwijs schenken wij vanuit zorgethisch perspectief aandacht aan de onderwijspraktijk.

Subcategoriën: