Categorie: Intercultureel

Zorgethiek stelt betrekkingen centraal tussen mensen, of tussen mensen en instituties. In deze betrekkingen spelen culturele achtergronden mee, en er kan sprake zijn van zowel overeenkomsten als verschillen.

In deze rubriek schrijven experts over interculturaliteit vanuit een zorgethische benadering: over mogelijkheden en moeilijkheden van culturele pluraliteit in zorgbetrekkingen.

Subcategoriën: