Categorie: Filosofie en Methode

Het uitvoeren van zorgethisch empirisch onderzoek vraagt om het maken van een weloverwogen keuze. Keuzes voor onderzoeksbenaderingen en methoden die past bij de (zorgethische) doelstelling en onderzoeksvraag.
Om te laten zien welke mogelijkheden er zoal zijn, presenteren wij in deze reeks ‘Filosofie & Methode’ artikelen waarin verschillende kwalitatieve onderzoeksbenaderingen aan bod komen die relevant zijn voor zorgethiek. Hierbij komen steeds zowel de achterliggende filosofie als de concrete onderzoeksmethode aan bod.

We richten ons met deze reeks Filosofie & Methode op beginnende onderzoekers die aan de slag gaan met zorgethisch empirisch onderzoek, alsmede op meer ervaren onderzoekers die inspiratie willen opdoen.

Subcategoriën: