Categorie: Master ZeB

De Master Zorgethiek en Beleid is een eenjarige voltijds opleiding. Het programma bestaat uit zeven onderdelen. De student wordt ingevoerd in de zorgethiek, maakt kennis met verschillende onderzoeksmethodes en actuele thema’s.

Tijdens de studie verrichten studenten al onderzoek. Deze vindt u terug in de categorie Onderzoek door studenten.

De student legt een proeve van wetenschappelijke bekwaamheid af in de vorm van een masterthesis. Deze thesis bevat bij voorkeur een combinatie van kwalitatief empirisch onderzoek en conceptueel onderzoek, in samenwerking met een maatschappelijke partner (zorginstelling, gemeente, ouderenbond, etc.).

Het onderwijs van de Master ZeB wordt gevoed door wetenschappelijk onderzoek, verricht door de wetenschappers van de vakgroep (i.s.m. anderen). Dat onderzoek ligt niet bij voorbaat vast op bepaalde thema’s.

De gezamenlijk geformuleerde en gedeelde focus zorgt voor een samenhang waarin verschillende relevante thema’s. Deze focus maakt het ordinariaat een flexibele samenwerkingspartner met partijen binnen en buiten de UvH en binnen een uitbreidend internationaal (Europees en wereldwijd) netwerk.

Subcategoriën: