02.11.12

Snap jij wat ik wil’, een kwalitatief onderzoek naar de match of mismatch in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

https://www.zorgethiek.nu/snap-jij-wat-ik-wil-een-kwalitatief-onderzoek-naar-de-match-mismatch-de-zorg-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/

Onderzoeker/student: Fieke Vermeer Samenvatting van een klein empirisch onderzoek in het kader van het vak Veldverkenning en veldonderzoek, ZEB 2012, onder begeleiding van prof.dr. Anne Goossensen. In dit onderzoek is nagegaan op welke manier een begeleider…

21.11.11

Goede zorg voor mensen met dementie. Presentieverrijkte verpleeghuiszorg

https://www.zorgethiek.nu/goede-zorg-voor-mensen-met-dementie-presentieverrijkte-verpleeghuiszorg/

Vanaf najaar 2011 is het proefschrift van Madeleine Timmermann ook in verdunde uitgave verkrijgbaar, inclusief website met filmfragmenten en kijkvragen. Deze verdunde uitgave (121 pagina’s) is geworteld in het originele proefschrift, maar ontdaan van…

11.11.10

Vanuit presentietheorie gekeken naar zorg voor mensen met dementie

https://www.zorgethiek.nu/vanuit-presentietheorie-gekeken-naar-zorg-voor-mensen-met-dementie/

Madeleine Timmermann deed promotieonderzoek naar het belang van de relatie tussen degene met dementie en de professional vanuit de presentietheorie. Een onderzoek dat voor Alzheimer Nederland interessant is. Zin in Zorg nodigde Julie Meerveld, hoofd belangenbehartiging…

16.09.10

Zorgethiek – Grote kwesties in gemarginaliseerd veld

https://www.zorgethiek.nu/zorgethiek-grote-kwesties-in-gemarginaliseerd-veld/

Met welke thema’s zijn jonge onderzoekers bezig? Wat zijn de nieuwe trends binnen de feministische theologie? Deel 4: Zorgethiek. Vier Tilburgse onderzoekers zetten hun terreinen uiteen. Bij de Tilburgse leerstoelgroep Zorgethiek staat het onderzoek in het…

01.03.10

Samen sterk voor zorgethiek en goede zorg, ROC en Universiteit Tilburg bundelen krachten

https://www.zorgethiek.nu/samen-sterk-voor-zorgethiek-en-goede-zorg-roc-en-universiteit-tilburg-bundelen-krachten/

Hoe maak je een workshop zorgethiek van ROC-leerlingen die in opleiding zijn voor verpleegkundige niveau 4? Met die vraag ging Madeleine Timmermann aan de slag toen ZorgEthiek.nu werd benaderd door Marlies Peusens, docente aan…

25.01.10

“Au”, “Kou”, “Help” – Presentieverrijkte verpleeghuiszorg

https://www.zorgethiek.nu/au-kou-help-presentieverrijkte-verpleeghuiszorg-voor-mensen-met-dementie-draait-om-relationele-afstemming/

Relationele afstemming: presentieverrijkte verpleeghuiszorg voor mensen met dementie draait om relationele afstemming Binnenkort promoveert drs. Madeleine Timmermann, lid van de redactie van Zorgethiek.nu. Ze deed onderzoek vanuit de zorgethiek en de presentiebenadering naar de zorg…

08.01.10

Recensie ‘Mijn leven in fragmenten. Met dementerenden in gesprek over hun leven’

https://www.zorgethiek.nu/recensie-mijn-leven-in-fragmenten-met-dementerenden-in-gesprek-over-hun-leven/

Marie-Elise van den Brandt-van Heek, Wout Huizing, Mijn leven in fragmenten. Met dementerenden in gesprek over hun leven, Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009. Recensie door Bert Knot, vrijwilliger bij HOOM, Hulp en Ondersteuning op Maat in…