04.05.15

Internationale samenwerking zorgethici Vallendar en Utrecht versterkt

https://www.zorgethiek.nu/internationale-samenwerking-zorgethici-vallendar-en-utrecht-versterkt/

Op 20 en 21 april jl. brachten zorgethici uit Utrecht een bezoek aan het ethiekinstituut van de Philosophisch-Theologische Hochschule in Vallendar (PTHV), Duitsland. Tijdens dit bezoek werden de mogelijkheden verkend voor nauwere samenwerking op…

Aanspreektermen in de zorg

02.08.12

Cliënt of patiënt? De betekenis van aanspreektermen

https://www.zorgethiek.nu/client-patient-de-betekenis-aanspreektermen/

Hoe benoemen professionals in de psychogeriatrie mensen en omstandigheden in de zorg? En is dit taalgebruik van invloed op hun handelen? Susanne van den Hooff en Anne Goossensen onderzoeken de achtergronden en de voor en nadelen van…

23.01.12

Patiënten zonder ziekte-inzicht

https://www.zorgethiek.nu/zorgverleners-in-spagaat-bij-opname-van-patienten-zonder-ziekte-inzicht/

In het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek ((TGE jaargang 21, nr. 4, 2011)) publiceerden Susanne van den Hooff en Anne Goossensen onlangs een artikel over opname van patiënten zonder ziekte-inzicht. Samenvatting Dit artikel geeft een overzicht van de…