Categorie: Palliatieve zorg

“Volgens de WHO-definitie is kwaliteit van leven het centrale doel van de palliatieve zorg. Hoewel kwaliteit van leven als horizon van goede zorg een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg is, moet de schijn van wetenschappelijke objectivering van dit begrip vermeden worden. Daarbij is meer aandacht voor ‘menselijkheid’, ‘betekenis’ en ‘de dood’ een essentiële aanvulling op de huidige praktijk van palliatieve zorg.”

Subcategoriën: